Teksten

Elkaar weerzien op zaterdag of zondag

Wat goed om jullie en vele anderen van Effata en de Clemenspoort terug te zijn na zolang.
Wat een warme viering en een fijn gebeuren erna.

Het is allemaal heel authentiek: in het hart van het evangelie.
Het is hartverwarmend voor de aanwezigen.

Wat een mooie Parel vol, in stille, diepe viering en herdenking, in innige verbondenheid.

Proficiat! En dank. (...)

Lees meer


Juni!

De maand die ons op een bijzondere wijze helpt om ons te herscheppen tot ‘een ontvangstoord’.
Ontvankelijk voor het licht in de ochtend en avond.
Ontvankelijk voor het verse, volle groen.
Ontvankelijk voor de bloemen van de zomer.
Ontvankelijk aan de tafel van de vriendschap. (...)

Lees meer


Onszelf kunnen verkleinen

Onszelf kunnen verkleinen, onzichtbaar maken.
Ons kunnen als een onderdeel zien. Ons kunnen inschakelen in het grotere verband.

Het komt door niet te plannen.
Niet zelf in te vullen. Niet te verwachten. Niet meteen te handelen. Niet direct te spreken. (...)

Lees meer


Van klaagzang naar liederen van veerkracht

In DS van vrijdag 7 april 2021 verwoordt Ans Rossy raak wat we met velen al zolang constateren en delen.
Coronafeestjes zeggen zoveel over de tijdsgeest.
Het heftige ongenoegen en het ongeduld van zovelen met de coronatijd zeggen zoveel over het onvermogen tot weerbaarheid. En onderliggend over het verlies van diepere levensverbinding en tevredenheid. (...)

Lees meer


Vrouwen met het mandaat van de levende Geest

Bij het herlezen en vergelijken van de vier evangelieboeken valt het mij dit keer bijzonder op:
de prille christelijke godsdienst na Jezus’ dood begint in en door in-gewijde en toe-gewijde vrouwen. (...)

Lees meer


Wie een stem heeft

Er zijn geen verhalen bekend van mensen die op hun sterfbed zeggen: ‘Ik wou dat ik meer geld had verdiend’.
De meeste mensen drukken hun spijt uit over haast altijd hetzelfde: ‘Ik had meer willen meemaken of goedmaken met mijn naasten.’

Ook de coronapandemie leert het ons.
Dat we beter tijdig leren kiezen voor het wezenlijke in het leven. (...)

Lees meer


De drie synoptische evangelisten hebben dus met elkaar gemeen dat ...

In de eerste Kerk werd Maria Magdalena apostel naast de apostelen,
uit kracht van haar waarachtige, sterke band met Jezus.

Zo werd ook Paulus apostel na de apostelen, vanuit zijn bijzondere, religieuze ervaring, roeping en inzet.

Zo worden vrouwen apostel in de Kerk vandaag, vanuit de kracht van hun grote, waarachtige pastorale inzet.
Zie daarvoor het sterke getuigenis in ‘De stille ommekeer voor vrouwen in de kerk’,
een opiniestuk in DS van zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april 2021. (...)

Lees meer


Wat we vieren op Witte Donderdag

Wat we gedenken op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en vieren op Pasen,
is wat gebeurde in het leven van Jezus toen,
is wat in en door mensen gebeurt vandaag,
is wat ons allen altijd weer blijft oproepen en opvorderen. (...)

Lees meer


En Jezus was een visser

En Jezus was een visser
Die het water zo vertrouwde
Dat hij zomaar over zee liep
Omdat hij had leren houden
Van de golven en de branding
Waarin niemand kan verdrinken (...)

Lees meer


Niet als apart gezien willen worden

Niet als apart gezien willen worden.
Niet apart behandeld willen worden.

Elkaar voorbij onze beperkingen zien.
Elkaar voorbij onze opvallende kenmerken benaderen. (...)

Lees meer


Nieuwe Website

Goede Week
Stille Week
Heilige Week

Passieweek
Lijdensweek
Jezusweek (...)

Lees meer


Diverse relatievormen en vele wegen van liefde

Diverse relatievormen of vele wegen van liefde zijn waardevol
en kunnen een zegen zijn én gezegend worden.

Het opiniestuk van Ignace Verhack geeft ons een heldere analyse van de ontoereikendheid
van het morele denken van Rome. (...)

Lees meer


Wat is Tertio bij de tijd én inspirerend

Wat is Tertio bij de tijd én inspirerend,
wat is Tertio open en verbindend!
En bovenal het prikkelt,
het ondersteunt christenen om er te zijn
in en voor de wereld vandaag. (...)

Lees meer


Lente in lockdowntijd.

Lente in nog veel grotere ellende, elders in de wereld.
Lente zoals het altijd is geweest, zoals ook die laatste lente van Jezus van Galilea was.

Er is op aarde geen leven mogelijk zonder prikkeldraad.
Er zijn kwetsuren, altijd en overal.
Zo horen we het ook in de komende Goede Week. (...)

Lees meer


Stel dat

Stel dat er geen Goede Week en Pasen meer was.
Het zou geen ramp zijn,
een mooie lente brengt ook al veel goeds.

Maar in deze moeilijke coronatijd is het besef nog sterker dan anders:
dat de Goede Week en Pasen toch een heel eigen betekenisvolle thematiek en sfeer invoegen in het voorjaar. (...)

Lees meer


De lente leert ons wat leven is

De lente leert het ons wat de diepere verbinding is in het leven
Ons openen voor het licht
Zoals de bloem het doet,
zo kunnen wij het ook
 ‘Ons binnen’
laten volstromen met ‘buiten’
Deel worden van het ons overstijgende leven (...)

Jean-Paul Vermassen 
21/03/2021


Stille Week 2021

Een sterk gedicht over de Goede Week die er stilaan nadert
Elk jaar weer lees ik de tekst
Elk jaar vind ik er me weer in terug
Elk jaar is die heel eigen ervaring weer te her-beleven (...)

Lees meer


Opdat elke mens mag zitten

Gij schreef woorden van ruimte in het zand

Opdat elke mens mag zitten
onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok.
Opdat elke mens de tijd krijgt
om zijn eigen weg te zoeken. (...)

Lees meer


Een sociaal contact als alternatief voor een politiek

En ook dit boek is raak en kostbaar.
Het is een hoopvolle visie. En het schetst een haalbare opdracht.
Te beginnen bij elk van ons:
. Populistische politici en extremistische partijen afwijzen. Gedaan met polarisatie die alles alleen maar erger maakt.
. Kiezen voor een politiek en middenveld die werk maken van dialoog, samenwerking en een sociaal-politiek beleid. (...)

Lees meer


Wat een boeiend en inspirerend boek

Wat een boeiend en inspirerend boek!!!
Voor al wie beter wil inzien dat we definitief in een nieuwe tijd zijn binnengetreden.
Voor wie daar nu al wil op inspelen.

“Er zijn decennia waarin niets gebeurt en daarna komt een jaar waarin decennia zich voltrekken.” (...)

Lees meer


Aan een raam in een straat in Gent

Aan een raam in een straat in Gent.
Een gedicht van Judith Herzberg. Beeld: Ruscha Langelaan.
Woorden die krachtig en breed kunnen omarmen, woorden die verder doen reiken.

In mijn hoofd hoor ik ‘Dance me to the end of love’ van Leonard Cohen. (...)

Lees meer


We voelen het bij onszelf

We voelen het aan bij onszelf. We zien het rondom ons.
We lezen het in de sociale media. Onderzoek bevestigt het.
De coronatijd doet de spirituele en religieuze beleving van mensen niet verdampen, integendeel.

De lange lockdowntijd bevestigt wat al langer bezig is: (...)

Lees meer


Wat kan de natuur toch mooi zijn

 “Wat kan de natuur toch mooi zijn, hé, zeker als de zon schijnt.”
roept hij vanop zijn fiets gisterochtend.
“Laat ze maar voortdoen.” (...)

Lees meer


Franciscus van Assisi

Zal onze lockdown ons vrijer en krachtiger maken?
Of zullen onze oude gedragspatronen ons weer vastkluisteren?

Vaak maanden per jaar trok Franciscus van Assisi zich in stilte terug voor een vrijwillige lockdown. (...)

Lees meer


Maart

Wie wandelt, ziet.
Wie wandelt, ziet wat de dichter ziet.
Voelt ook aan wat de dichter achter de dingen ziet.

Ik las het gedicht gisteren tijdens een afscheidsdienst.
Ze koos het voor haar man die de maand maart nog even wou meemaken.
Het stond te lezen op de scheurkalender in hun keuken, met zicht op de tuin. (...)

Lees meer


De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal

De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal.
Vol symbolische beelden.

Zoals hij het toen bemoedigend verwoordde voor de mensen van zijn tijd,
zo mogen christenen het ook beleven vandaag. (...)

Lees meer


De studenten van Camilo Torres

De studenten van residentie Camilo Torres gingen ’s avonds iets drinken in ‘Ons Huis’, een eenvoudig, volks café aan de buitenkant van Leuven. Ik herinner het me - 45 jaar later! - nog steeds goed: met hoeveel aandacht en zorg de vrouw des
huizes haar klanten omkranste. (...)

Lees meer


Vasten

Vasten?
Wie doet het nog? Wie kan het nog?
En waarom? Er zijn er veel die het doen om gezondheidsredenen.
Bovendien … is heel onze coronatijd al niet een tijd van vasten? 

Over vasten hebben we niet veel meer gehoord in het verdere openbare leven van Jezus. Zijn missie lag elders. (...)

Lees meer


Ze zouden ons kunnen vertellen

Ze zouden ons kunnen vertellen
Hoeveel deugd het zon-licht hen deed
Hoe warm hun ontmoeting was

Ze zouden kunnen getuigen
Welke moeilijkheden hen teken(d)en
Op welke lente in hun leven ze - nog - hopen  (...)

Lees meer


Doe me nog niet naar de zee gaan

Doe me nog niet naar de zee gaan
Doe me nog niet naar de stad gaan

Doe me nu niet naar de straten van de mensen gaan
Doe me nu niet naar de winkels gaan (...)

Lees meer


Wat een bloem met ons doet

Woordeloos wonder dat ons al onze aandacht trekt
en ons kop tot teen begeestert,
dat ons in grauwe dagen vuriger doet bestaan. (...)

Lees meer


Velen zijn vluchteling

Velen zijn vluchteling
Anderen zijn banneling
Allen willen een huis om te wonen en een dak boven de ziel (...)

Lees meer


Dit soort boeken lezen

Dat soort boeken lezen, doet me de coronabeperkingen vergeten en bezorgt me een grenzeloze ervaring van verwondering en bewondering.

Dat soort boeken lezen, spoort me aan om te blijven ijveren voor een meer verbonden relatie tussen mens en natuur.

Het eindeloze en ontzagwekkende leven schenkt me een transcendent tot religieus gevoel. Het grootse Mysterie van het leven vervult me en tegelijk roept het zovele vragen op. (...)

Lees meer


De revolte is overal

In het achterhoofd de hevige protesten van jonge mensen in Spanje en nog zoveel ‘rellen’ in andere landen …

De revolte is overal.
De revolte tegen een eng-economische globalisering.
Een globalisering met te weinig aandacht voor een rechtvaardige en duurzame wereld. (...)

Lees meer


Een tweede Veertigdagentijd in lockdown

Het wordt voor christenen een tweede Veertigdagentijd in lockdown.
Onze Veertig-dagentijd wordt een Vierhonderd-dagentijd.

Wat een jaar! Wat een beklemmende beperking! Wat een spanningen in de samenleving en onrust in de media! (...)

Lees meer


Valentijn hoeft niet exclusief en wreed te zijn

Valentijn hoeft niet exclusief en wreed te zijn, alleen voor de gelukten of uitverkorenen.

Valentijn kan even goed een kans zijn voor genegenheid, kameraadschap en vriendschap zonder grenzen. (...)

Lees meer


Mohammed was de perfecte mens

Mohammed was de perfecte mens.
Hij kon Gods openbaring perfect ontvangen.
Alles wat hij gezegd en gedaan heeft, is - dus - perfect.
Heel de Koran is perfect, voor altijd geldend dus. (...)

Lees meer


Indringende religieuze ervaringen

Een actualiserende bezinning bij 11 februari, feestdag O.L.V. van Lourdes
Met goede herinneringen aan de Lourdesbedevaarten met OKRA en SAMANA

Indringende religieuze ervaringen, ze zijn beklijvend en stuwend.
Het zijn intense, innerlijke ontmoetingen die nieuwe wegen banen.
Het is een oude traditie: profeten en mystici maakten ze al lang geleden mee. (...)

Lees meer


Mevrouw

‘Kan God nog ter sprake komen bij jonge mensen? En hoe dan?’
 ‘Mevrouw, niet teveel over God en Jezus, hé.’ Ik herken me heel goed in het interview van Federique Vanneuville met godsdienstlerares Eva Vromman, in Tertio 3 februari 2021.

Al 30 jaar geleden kreeg ik exact dezelfde reacties. Ik koos voor een aanpak in mijn godsdienstlessen en in de schoolpastoraal vergelijkbaar met die van Eva Vromman. (...)

Lees meer


De coronapandemie werkt

De coronapandemie werkt - vanaf de eerste lockdown tot nu, in de vaccinatietijd - als een scanner-doorlichting van het gedrag van mens en samenleving. Het premoderne mens- en wereldbeeld werd enkele eeuwen geleden aan de kant geschoven. De te onderdanige mens werd bevrijd. Nu is het laatmoderne mens- en wereldbeeld aan verdieping en verbreding toe. Er is een nieuw denken en handelen nodig met het oog op de grote maatschappelijke uitdagingen die er al waren voor de coronapandemie. Het welgrepen eigenbelang werkt niet en de autonome mens bestaat niet. We hebben nood aan een nieuw dieper en breder sociaal humanisme. (...)

Lees meer


Wel willen we bewust eenheid smeden

Als een warme kleur in schrale dagen…
De hymne van Amanda Gorman was zoveel meer dan een begeesterende performance.
De woorden wortelen in betrokkenheid en engagement.
Het visioen is een programma voor mens en samenleving in de VS en in heel de wereld.
Sommige fragmenten doen me aan M.L. King, Mandela en Franciscus van Assisi denken. (...)

Lees meer


Over de toekomst van kerkgebouwen

Over de toekomst van kerkgebouwen.
Over de toekomst van kerk(en) en christenen.
Jezuïet Jos Moons verwoordt er enkele bekommernissen over in Tertio, 20 januari 2021.

De bisschoppen hopen dat er veel kerken open kunnen blijven. Maar zij - en de eindverantwoordelijken in de parochies - kunnen zelf nog meer doen om die hoop ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. (...)

Lees meer


Enkele citaten uit het boek

De warme, bemoedigende inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris was een veelkleurige expressie van en een intense hoop op menselijke-verbondenheid-doorheen-alle-verschillen.                                       
Luister nog een paar keer naar die sublieme, vurige Amanda Gorman: “We are striving to forge a union with purpose
To compose a country
committed to all cultures, colors, characters and conditions of man.” (...)

Lees meer


Scripture tells us to envision

“We moeten vuur bestrijden met vuur.
Het vuur van onze tegenstanders omsingelen en doven
en een nieuw vuur aansteken.” 
Aldus de gevangen genomen Turkse schrijver Ahmet Altan in zijn boek ‘Ik zal de wereld nooit meer zien’. (...)

Lees meer


Ik moet denken aan die andere sterke tekst

Dichteres Amanda Gorman tijdens de inauguratie van President Joe Bidden.

“De Bijbel leert ons dat iedereen onder zijn eigen wijnstok of vijgenboom moet zitten
zodat niemand hem nog bang kan maken.
Als we voldoen aan de eisen van onze tijd wordt de zege niet gebracht door het zwaard
maar door alle bruggen die we hebben geslagen.
Dan worden we naar de beloofde beemden gebracht op de hoge heuvel die ons wacht” (...)

Lees meer


Amanda Gorman

Hierbij de Nederlandse vertaling van de inauguratiehymne  ‘De hoge heuvel die ons wacht’.
Vertaling door: Katelijne De Vuyst.

Als het dag wordt vragen we ons af
wanneer zien we ooit licht in deze eindeloze nacht? (...)

Lees meer


De kracht van winterhard groen

Wat we in het uitdagende jaar 2020 al inoefenden. Wat we in 2021 nog verder zullen nodig hebben.
De kracht van winterhard groen: de kilte van ‘hou afstandkunnen overwinnen. (...)

Lees meer


Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets

Ze voltrok zich zoals de geboorte van de meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer, in de intieme, kleine kring van de ouders. (...)

Lees meer


De kerstverhalen zijn niet zomaar gecomponeerd

Ze drukken weldoordacht de oorspronkelijke christelijke geest uit. Niet de tempel en de synagoge stonden in Jezus’ leven centraal. Wel de straat, de pleinen en de huizen van de mensen. De ontmoetingen in het dagelijkse samenleven tellen! (...)

Lees meer


Zelfs als alle kerken zouden worden gesloten

Zelfs als er geen enkele kerkelijke kerstviering zou mogelijk zijn.
Dan nog - of juist dan - kan Kerst gebeuren in de wereld. (...)

Lees meer


Ze branden nu alle vier

Een kaars tegen verveling en eenzaamheid. Een kaars tegen onbehagen en depri-gevoel.
Een kaars tegen gemis aan warm contact. Een kaars tegen zoveel kwaadaardigheid in de wereld. (...)

Lees meer


Jan van Eyck laat zijn ‘Lam Gods’ beginnen met de aankondiging

“God wordt mens om de mensheid te tonen wat echte menswording is. Jan van Eyck laat dit kosmisch gebeuren opnieuw plaatsvinden in Gent, in een interieur in het 15de eeuwse Gent, met uitzicht op de stad.”
Zo hoor ik het in een filmpje over het schilderij van van Eyck. (...)

Lees meer


Onze adventskrans is een coronakrans dit jaar

Voor sommigen is het misschien zelfs een doornenkroon. Covid-19 werpt een donkere sluier over alles en allen.
Maar het virus hoeft niet al ons licht en warmte weg te nemen. Vier weken advent kunnen een sterke tijd worden
als we het licht in onszelf en in anderen krachtiger laten worden. (...)

Lees meer


Advent 2020?

Het is het ‘grote’ wachten: wachten dat juist door wachten overwint. Wachten tot de beperking van vrijheid voorbij is.
Wachten tot nabijheid weer mogelijk is. Wachten tot de vollere vrijheid toch weer komt en gebeurt. (...)

Lees meer


Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

Paus Franciscus probeert en probeert maar altijd opnieuw voorzichtige openingen te maken in een ‘gesloten’ theologisch denken. (...)

Lees meer


Het christen zijn kunnen we uiteraard beleven

Christenen beleven hun christen zijn uiteraard in een parochie en kerkgebouw.
En het kan ook in het christelijke middenveld: in het brede netwerk van C-bewegingen en C-organisaties.
(als samenkomen in groep weer mogelijk wordt) (...)

Lees meer


Space for grace on every place

Space for grace in any place
Spiritualiteit in tijden van corona

Natuurlijk is de levende band tussen christenen heel kostbaar en onvervangbaar.
Natuurlijk is het samenkomen rond de tafel van brood en wijn uniek.
Natuurlijk is de kerk een ideale ruimte voor bezinning en gebed. (...)

Lees meer


Altijd al was het iets magisch

Altijd weer is het iets magisch:
een bron zien,
de spuitende stralen van de fontein volgen. (...)

Lees meer


Corona bos

Het doet ons stilstaan
Het raakt onze diepere snaren

We worden ver-wonderd
We be-wonderen (...)

Lees meer


Ik was ziek

“Ik was ziek
en gij hebt mij verzorgd
Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer
en gij hebt mij gebeld (...)

Lees meer


Natuurlijk missen we de mensen

Kleine ochtendmeditatie in het stille Gent

Natuurlijk missen we de mensen
De warme sociale connectie
De diepere horeca-ontmoeting (...)

Lees meer


Samen langs de kade

Samen, tussen de leegte en de liefde
Meestal per twee.
Soms met drie, vier.
Lockdown lotgenoten worden bondgenoten,
op een of andere bank, langs de kade. (...)

Lees meer


Water

Water-weerspiegeling
haast grootser nog dan de werkelijkheid
die wordt weerkaatst (...)

Lees meer


Het is de islam zelf die het probleem van het interne fundamentalisme ...

Gewelddadig islamisme en islam vallen niet zomaar samen.
En toch is er in de islam nog dat onwrikbaar-vastzittende probleem van het interne fundamentalisme (traditionalisme) dat nog worden moet aangepakt, aldus ook vele, open moslims. (...)

Lees meer → 


Rechts tegen links

Rechts tegen links
Wit tegen zwart
Nationalist tegen kosmopoliet
Contraverlichting tegen Verlichting
Identiteit tegen diversiteit
Stad tegen platteland
Jong tegen oud
Klimaatontkenner tegen klimaatactivist
Tegenstander tegen voorstander coronamaatregelen
Moslim tegen ongelovige (...)

Lees meer


Als de mais op het veld is verdwenen

Als de mais op het veld is verdwenen ...
Als we weer de hese kreten van fazanten horen …
Als het winteruur nadert …
Als corona ons weer aan ons kot vastkluistert … (...)

Lees meer


Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona

Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn.
Juist nu er minder zondagsvieringen zijn.
Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn. (...)

Lees meer


Kan de Kerk een berouwvolle moordenaar met een oprechte priesterroeping wijden

Kan de Kerk een berouwvolle moordenaar met een oprechte pastorale roeping tot priester wijden?
Wil een parochie door zo’n priester worden begeleid?
Kunnen wij onze eigen misstappen aanvaarden en overstijgen en het tekort schieten van anderen vergeven?
Kunnen we aanvaarden dat elke mens, elle christen, elke kerkmens zijn zwakke kanten blijft meedragen?

Lees meer


Volharden in tijden van een nieuwe coronagolf

Volharden in diverse corona-beperkingen die veel langer duren dan ons lief is.
Volharden is alleen-zaamheid en eenzaamheid die ons pijn doen en verdrietig maken.
Daarin toont zich de kracht van innerlijke vrijheid en doorzettingsvermogen.
Daarin kan de Geest van het evangelie werkzaam zijn als gist. (...)

Lees meer


Op momenten van de grootste broosheid

Op het moment van de grootste broosheid, van tegenslagen en tegenwind in eigen leven en in de samenleving,
toch nog en weer een nieuwe, blije en krachtige mens worden. Je toonde dat het kan, Franciscus. (...)

Lees meer


Van Laudato Si naar Tutti Fratelli

3 oktober - 4 oktober 2020
een tweevoudig franciscaanse feestdag dit jaar:

En wij doen er nog een derde dag bij op 7 oktober 2020 om 19 uur in de Clemenspoort in Gent.  (...)

Lees meer


Een loflied zong hij over heel de kosmos

Hoe de wijsheid van Franciscus van Assisi ons kan inspireren vandaag
Daarover hebben we het op 7 oktober 2020 in de Clemenspoort in Gent om 19 uur.
Wie erbij wil zijn, liefst mailen naar: halewijn.uitgaven@kerknet.be  (...)

Lees meer


De eerste christenen

De ziel van het vroege christendom

Misschien komt er vandaag iets terug van toen …

Niet enkel ‘integreren’ in de samenleving maar tegelijk rustig en vastberaden ‘niet-meedoen’ met de samenleving.
De kracht van participeren én de kracht van anders ageren, vanuit het beste van de eigen traditie.

Het is de weg van christenen én van alle mensen die sociaal-humaan willen leven en samenleven.  (...)

Lees meer


Nu vele mensen meer gaan wandelen in eigen streek

Nu vele mensen meer gaan wandelen in eigen streek …
Maar ook: nu er in vele kleine kerken geen zondagsvieringen meer zijn  …  (...)

Lees meer


Pas op

Confrontaties met corona
Lessen voor het levenPas op,
de aanlokkelijke bestemming is een betovering,
die gemakkelijk negeert wat je onderweg kan overkomen.  (...)

Lees meer


Ubi caritas

Sacramentsdag?

Ja, in het eucharistische brood is Jezus aanwezig voor christenen.

Ja, de eucharistische aanbidding is een vorm van vereniging met Jezus voor christenen.
Ja, de eucharistie op zondag - het samenkomen rond brood en wijn -
is een kostbaar ankerpunt voor christenen en geloofsgemeenschappen.  (...)

Lees meer


De diepere geest van de zeven kerkelijke sacramenten

De kerkelijke sacramenten mogen er zijn.
Het zijn diepe, kostbare rituelen.
Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur.  (...)

Lees meer


De diepere trillingen in ons leven

Wij zijn zoals een klok.
Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken.
Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen.  (...)

Lees meer


Toen waren ze allen bijeen op één plaats

Toen waren zij allen bijeen op één plaats. Nu zijn wij al weken van elkaar verwijderd, elk apart in ons eigen huis.

Toen vulde de Geest heel het huis. Nu voelen wij allen steeds scherper het gemis en de leegte.  (...)

Lees meer


Nu al enkele maanden lang zijn we in ons cenakel gedreven

Nu al enkele maanden lang zijn we in ons cenakel gedreven.
Niet samen met onze vrienden, maar elk in eigen bubbel.
Ingeperkt. Alleen-zaam. Gekooid.  (...)

Lees meer


Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep

Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep,
zo verloopt het nog steeds vandaag.
Zoals de evangelist Lucas het al in zijn Emmaüsverhaal verbeeldde,
zo doet hij het ook in zijn Hemelvaartverhaal.  (...)

Lees meer


Na Pasen en na veertig dagen van verschijningen

Ook nu mogen we oude verwachtingen loslaten.
Een bezinning bij Hemelvaart 2020  (...)

Lees meer


Een heel oud gebed

Een oud gebed.
Troostend en versterkend.
Tegelijk echter schrijnend,
de vrouwelijke onderdanigheid bevestigend.  (...)

Lees meer


Een ode aan de moederliefde

Moeders,
van de zwangerschap tot het overlijden van een kind, ze weten dat liefde lijden is.
Moeders, van bij de geboorte … tot altijd, ze weten dat geven leven doet.  (...)

Lees meer


Keer op keer ga ik weer de weg naar Emmaüs

Kom jij met mij meewandelen, innerlijke Meester?

Keer op keer ga ik weer mijn weg naar Jeruzalem, via de omweg van Emmaüs.
Elke week weer ga ik, met vallen en opstaan, de lastige weg door de lange coronatijd.
Keer op keer pendel ik tussen de liefde en de leegte, op mijn levenslange camino van Goede Vrijdag naar Pinksteren.  (...)

Lees meer


De gezichten van onze vertrouwde medegelovigen missen we

Hij kan tot ons komen in de diepte van elk moment
De gezichten van onze vertrouwde medegelovigen missen we.
Onze inspirerende babbels met actieve pastorale medewerkers missen we.
Onze vieringen - waarin we samen onder het evangeliewoord staan en samen rond de tafel van brood en wijn - missen we.

Lees meer


Coronasabbat-jaar

Van een corona-veertigdagentijd naar een corona-woestijnjaar
Wat kwam als een dief in de nacht. (Niet voor virologen!)
Wat begon als even een totale onderbreking van alles en allen.
Dat blijkt nu veel langer te blijven hangen dan we eerst dachten.  (...)

Lees meer


Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering

Ze spraken met elkaar over hun diepe ontreddering:
dat die grootse profeet en mooie mens Jezus ter dood werd gebracht.
Ze wisselden met elkaar uit over hun ingrijpende ontgoocheling:
dat hun Jezus blijkbaar niet die machtige Messias was op wie zij hadden gehoopt.  (...)

Lees meer


Verschijningen

Indringende ervaringen en ontmoetingen tussen Pasen en Pinksteren

Het gebeurt bij de huilende Maria van Magdala, bij de twijfelende Thomas, bij de twee ontmoedigde Emmaüsgangers.
Het gebeurt bij alle radeloze leerlingen.
Het overkomt de heftige Paulus.
Het voltrekt zich doorheen de hele kerkgeschiedenis.  (...)

Lees meer


Met de muziek van Liesbeth List

De klokken van de hel
Met de Theodorakis-muziek van Liesbeth List wandel ik - in mijn kot - door de tuinen van het ondraaglijke lijden.
De tuinen van doodsangst, bloed en tranen.  (...)

Lees meer


Troostvogel - Herman Verbeek

Een in memoriam voor de corana-doden:
Als er geen afscheid mogelijk is …
Als er niemand is als je sterft …
Als er geen enkele troost meer is …  (...)

Lees meer


Sommigen vinden troost en kracht

De spirituele en religieuze verdieping en herontdekking in dagen van ballingschap

Sommigen vinden troost en kracht in de buitengewone ‘Urbi en orbi’ zegen van paus Franciscus.
Dat is goed.  (...)

Lees meer


Dankgebed

De zondag zondag laten zijn of worden in coronatijden

De coronatijd doet ons alles klaarder aanvoelen en inzien.
De coronatijd doet ons de vertrouwde dingen van gisteren anders beleven.
De bijzondere tijd werpt een nieuw licht op vele dingen, ook op de beleving van ons christen zijn en van ons kerkzijn.  (...)

Lees meer


Het is wonderlijk hoe de oude beelden en verhalen uit het evangelie

Het is wonderlijk hoe de oude beelden en verhalen uit het evangelie
een nieuwe betekenis krijgen doorheen deze coronacrisis  (...)

Lees meer


Effata, nu meer dan ooit

“Effata”
zegt Gij tot ons in deze dagen van onze lockdown.  (...)

Lees meer


Wat corona met de zondag doet

Wat corana met de zondag doet?

Huizen worden spirituele ruimtes,
plekken van stilte, inkeer en solidaire verbondenheid.  (...)

Lees meer


Grijze luchten

Grijze luchten.
Natte dagen.

En toch.  (...)

Lees meer


Het wordt tijd dat we met nieuwe ogen zien

‘Veranderingen in  Kerk en samenleving komen altijd van onderuit’,
zei de vroegere deken van Aalst, Constant De Vos.
En inderdaad: lees de Handelingen der Apostelen en zie de kerkgeschiedenis.  (...)

Lees meer


Het openen van gesloten menszijn

Het openen van gesloten menszijn en afgesloten godsdienstig denken.
Het moet in elke tijd weer opnieuw gebeuren.  (...)

Lees meer


Het welkom is belangrijk in de eucharistie

Kom samen en doe dit telkens opnieuw en weet dan dat Ik bij jullie ben.  (...)

Lees meer


Christenen en geloofsgemeenschappen zijn vrij

Zo vrij als Jezus, Paulus en de evangelisten vrij waren.
De tijd is aangebroken voor nieuwe wegen in de lijn van de oude traditie.
Christenen kunnen samenkomen in diverse sferen.  (...)

Lees meer


Ultraconservatieve kardinalen

Ultraconservatieve kardinalen en hun conservatieve actiegroepen …
Ze strijden tegen paus Franciscus met artikels en boeken.
Ze vormen een anti-netnerk en houden geheime samenkomsten.
Ze werken de paus tegen. Ze organiseren petities tegen hem. Ze zetten anti-campagnes op in de sociale media.  (...)

Lees meer


A long walk to freedom

11 februari 1990 - 11 februari 2020   ~   30 jaar vrijlating Nelson Mandela

Het is voor mij nog altijd de mooiste verjaardag van mijn vader: 11 februari 1990. De dag waarop hij 61 werd.
De dag dat we met het hele gezin gespannen en tegelijk in vervoering televisie keken:
eindelijk, de vrijlating van Nelson Mandela!  (...)

Lees meer


J’accuse …!

Hoe actueel nog. Hoe actueel weer.
Over emoties die de rede en humaniteit vertroebelen.
Over de rede verblind door primaire angsten.
Over politieke en militaire macht zonder de moed om zelfkritisch te zijn.
Over elite en volk die elkaar meesleuren in de afgrond van vernietiging van de ‘andere’ ander,
van de zogezegd-bedreigende vreemdeling.  (...)

Lees meer


De belangrijkste strijd in de Europese politiek

Na de zegen van het diepe gesprek in ‘Wanderlust’
nu de weldaad van het diepe reflecteren in ‘Buchlust’ ...

De belangrijkste strijd in de Europese politiek - en ook buiten de Europese grenzen -
is die tussen de voorstanders van de liberale, democratische rechtsstaat en zijn tegenstanders.  (...)

Lees meer


Niet mensen uit het eigen volk

Niet mensen uit het eigen volk,
Niet de eigen politieke en religieuze leiders.
Maar wijze pelgrims uit een ander land hadden het gezien.
Waar het licht van de ster de plek wees van geboorte van nieuw religieus, moreel en sociaal leiderschap.  (...)

Lees meer