Stel dat

Stel dat er geen Goede Week en Pasen meer was.
Het zou geen ramp zijn,
een mooie lente brengt ook al veel goeds.

Maar in deze moeilijke coronatijd is het besef nog sterker dan anders:
dat de Goede Week en Pasen
toch een heel eigen betekenisvolle thematiek en sfeer
invoegen in het voorjaar.

Zonder Goede Week
is het kruiswegverhaal van Jezus toen en van ons nu
niet meer zo uitdrukkelijk in de aandacht.

Zonder Pasen is er geen opwekkende paasboodschap meer.
Stel dat er dan ook geen Mattheüspassie van Bach
en geen Hallelujah van Händel meer zouden klinken
in kerken, concertzalen en huiskamers.
Ja, dan zou de lente toch wel minder diepgang hebben.

Met de Goede Week en Pasen
is er nog voluit ruimte voor lente
maar is er tegelijk ook extra aandacht voor de vele lentes
die door onderdrukking en geweld worden gefnuikt.

Met de Goede Week en Pasen
steken we onze eigen lange lockdown voorbij.
We overstijgen onze besloten quarantaine.
We voelen ons solidair verbonden met mensen
die ondanks de lente hun kruisweg moeten gaan.
We worden gesterkt en opgeroepen door mensen
die moedig hun ‘herrijzenisweg’ gaan.
Zoals de slachtoffers na de terreuraanslagen in Brussel.

De lente mag er zijn
maar laat het toch ook maar weer
voluit Goede Week en Pasen worden binnenkort.

Jean-Paul Vermassen
21/03/2021