Meditatiegroep

Wie zijn we

De meditatiegroep van Effata komt samen in een bijzaaltje naast de kapel op campus Guislain.  We zorgen voor een open en warme sfeer waar iedereen kan thuiskomen. Zowel de beginner, de christen, de anders gelovigen, de humanist ... wie je ook bent, je bent bij ons altijd welkom. Want als we samen stilte delen dan bouwen we bruggen die ons helpen groeien tot een hartelijke gemeenschap. Het meditatieve pad heeft ook altijd direct invloed op het sociale weefsel. Meditatie en engagement versterken elkaar wederzijds.

Tijdens corona groeide de meditatiegroep uit tot een meditatiegemeenschap. Het werd en is nog steeds een hechte groep mensen die oprecht bekommerd is om elkaar en elkaar ondersteunt op de weg naar binnen. Sinds maart 2022 wordt de meditatiegroep van Effata ondersteund door Meditation for Everyone. De laatste info en initiatieven vind je op www.meditationforeveryone.be.

Hoe het begon

De opstart van de meditatiegroep is een vrucht van onze basiscursus rond geloof in het werkjaar 2009-2010.
Met een groep vrijwilligers zijn we het werkjaar daarop maandelijks samengekomen rond het thema persoonlijk gebed en meditatie.
Op het einde van dat jaartraject was er een verlangen van de groep om door te gaan met een open meditatiegroep.
Zo zijn we gestart op zaterdag 3 september 2011.

Wat doen we

  • We komen twee keer per maand samen op de eerste en derde zaterdag. Je kan kiezen om online of live mee te doen. We beginnen om 16.45 uur met een inspirerende impuls van  ± 10 minuten, dan mediteren we samen 25 minuten. Napraten over onze innerlijke tocht kan bij een kopje koffie of thee.
  • Elke tweede vrijdag van de maand houden we een online oasedag waarbij we online na een korte impuls mediteren om 9, 11, 15 en 17 uur. Na de laatste meditatie is ruimte voor uitwisseling. Je kan ervoor kiezen 1, 2, 3 of 4x die dag mee te doen.
  • We organiseren ook elke jaar een stilte-dag tijdens de vakantie.

Iedereen die wil kan aansluiten bij de groep. Is het je eerste keer kom dan een kwartiertje vroeger voor een korte kennismaking.

Voor meer info: Anja T'Kindt - anja@inspiratiekaravaan.be

Mantra-meditatie

De bedoeling is om samen te mediteren en zo elkaar te ondersteunen om gebed en leven, meditatie en inzet dagelijks te vervlechten in ons leven. 

Meditatie is een groot en wat beladen woord. Het is een moment van verstilling waarbij we, geholpen door een gebedswoord of mantra, ons laten dragen door die Grond van Liefde, de Onnoembare.
Onze groep maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van christelijke meditatiegroepen (www.christmed.be).  

samen mediteren

we proberen elke dag thuis in stilte alleen en in verbondenheid met elkaar te mediteren