Meditatiegroep

De opstart van de meditatiegroep is een vrucht van onze basiscursus rond geloof in het werkjaar 2009-2010.
Met een groep vrijwilligers zijn we het werkjaar daarop maandelijks samengekomen rond het thema persoonlijk gebed en meditatie.
Op het einde van dat jaartraject was er een verlangen van de groep om door te gaan met een open meditatiegroep.
Zo zijn we gestart op zaterdag 3 september 2011.

De bedoeling is om samen te mediteren en zo elkaar te ondersteunen om gebed en leven, meditatie en inzet dagelijks te vervlechten in ons leven.
Meditatie is een groot en wat beladen woord.
Het is een moment van verstilling waarbij we, geholpen door een gebedswoord of mantra, ons laten dragen door die Grond van Liefde, de Onnoembare.
Onze groep maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van christelijke meditatiegroepen (www.christmed.be).  

We komen twee keer per maand samen op de eerste en derde zaterdag.
We beginnen om 16.45 uur met een inspirerende impuls van  ± 10 minuten, dan mediteren we samen 25 minuten.
Napraten over onze innerlijke tocht kan bij een kopje koffie of thee.

We organiseren ook elke jaar een stilte-dag tijdens de vakantie.

Iedereen die wil kan aansluiten bij de groep. Is het je eerste keer kom dan een kwartiertje vroeger voor een korte kennismaking.

Voor meer info: Walter Van Wouwe -  walter.vanwouwe@me.com of 0494/52 99 58.