Organigram

De Effatagemeenschap bestaat uit verschillende kringen van betrokkenheid.

De ruime grote kring zijn mensen die ons een warm hart toedragen  en geïnteresseerd en geïnspireerd zijn door onze activiteiten. Het zijn mensen die soms naar de viering komen of die eens kennis maakten met ons Effatakoor  of omdat ze mensen enthousiast over onze activiteiten horen vertellen. De Effatagemeenschap omvat  meer dan 450 personen die maandelijks het 'Effata Nieuws' per mail of per post ontvangen.

Binnen die kring zijn er onze 9 Effatagroepen:

→  Liturgiegroep en Leerhuis
→  Wereldwinkel en Clemensactie
→  Gemeenschapsopbouw
→  Catechesegroep
→  Taborgroep FPC
→  Meditatiegroep
→  Effatakoor
→  Leesclub
→  Administratie, Financies en Communicatie

Elke groep is verantwoordelijk voor een deelaspect van onze werking.
Deze groepen hebben een duidelijke opdracht en krijgen alle vrijheid om zichzelf te organiseren.

Trekkers uit elke groep vormen samen het verbindingsteam.

In het hart van de Effatagemeenschap  is er een kernteam met hun moderator. Dat kernteam probeert de polsslag van de gemeenschap te voelen en erover te waken dat het binnen de gemeenschap goed gaat door maandelijks overleg . Om de twee maand  hebben kernteam en verbindingsteam overleg en in de maand juli is er een gezamenlijke evaluatiedag.

De huidige leden van het kernteam zijn:
Bernadette Van Laere - Caië Smessaert - Chrisje Vandewalle - Jackie Vanobbergen - Miet Achten - Odette Soens - Tom Vermeir.

Bernadette

Caië

Chrisje

Jackie

Miet

Odette

Tom

Meer info: Bernadette Van Laere   bernadette@clemenspoort.be.