Leesclub

Onze huidige wereld is heel complex geworden. Steeds duiken nieuwe crisissen op.
Door heel diverse groepen worden visies ontwikkeld waarover dan nagedacht en gedebatteerd wordt.
In DIE wereld is het ook voor christenen geen overbodige luxe om na te denken en antwoorden te zoeken op allerlei complexe vragen.
Dit proberen we in Effata te doen met onze Leesclub.
Op die manier verruimen en verdiepen we onze eigen inzichten op vlak van spiritualiteit, pastoraal en engagement.
Elk jaar worden zo’n drietal boeken gelezen en besproken.
De groep kiest telkens het boek.
We beginnen met een inleiding waarna er open van gedachten gewisseld wordt.
De samenkomst is des te vruchtbaarder naarmate meerdere mensen het boek hebben doorgenomen.

Alvast welkom!

Info:  Mia De Meyer - mia.de.meyer7@gmail.com.


Te bespreken boek

Titel:


Auteur(s):

Wanneer:

Waar:

Info:

KERK & AMBT
Onderweg naar een kerk met toekomst

Vanuit het Bestuur van de Nederlandse dominicanen

Maandag 16 oktober 2023 om 20 uur

Clemenspoort - Neumannzaal, Overwale 3, 9000 Gent

Eind augustus 2007 stuurden de dominicanen een boekje naar alle Nederlandse parochies en naar de Nederlandse bisschoppen. Er is veel om het boekje te doen geweest. Maar wat staat er nu eigenlijk in?

De dominicanen maken zich zorgen over de toekomst van de kerk in Nederland. Ze signaleren dat er een kloof is gegroeid tussen basis en kerkleiding, met name omdat beide verschillend aankijken tegen het gewijde ambt en de eucharistie.

Door het groeiende priestertekort kan op steeds minder plaatsen in ons land de eucharistie worden gevierd. De kerkleiding vindt over het algemeen dat gelovigen dan maar naar een kerk moeten waar wel een priester beschikbaar is om de eucharistie te vieren. In de praktijk kiezen echter veel parochies voor woord- en communievieringen.

 

Deze brochure is niet meer verkrijgbaar, maar je kan ze  hier  downloaden.

Er is ook nog een aanvullend document voorzien:  Traktaat  van Marc Christiaens.


Reeds besproken boeken

DATA TITEL AUTEUR(S)
15/05/2023 De heilige natuur Karen Armstrong
20/02/2023 Van zondebok naar zebra Fanny Matheusen
11/10 - 25/10 - 07/11/2022 God 9.0 Piet van Veldhuizen
28/06/2022 Eindelijk volwassen Frits de Lange
29/03/2022 Encycliek 'Fratelli tutti' Paus Franciscus
18/10/2021 Intussen komen mensen om Alicja Gescinska
27/01/2020 De kunst van het ongelukkig zijn Dirk De Wachter
14/10/2019 Bouw mijn kerk weer op Luc Maes
16/05/2019 De Islam begrijpen Adrien Candiard
24/01/2019 Wat blijft - Kerngedachten Hans Küng
18/10/2018 Niet voor de winst Martha Nussbaum
17/05/2018 De nacht van de biechtvader Tomáš Halík
24/01/2018 Van macht ontdaan René Grotenhuis
08/05/2017 Het verstoorde leven - Dagboek van Etty Hillesum
16/01/2017 Waar blijft de kerk Erik Borgman
20/10/2016 Een nieuwe aarde - Dé uitdaging van deze tijd Eckhart Tolle
26/05/2016 Hoog tijd voor een andere God Roger Burggraeve
21/01/2016 Proeven van goed samenleven Thijs Caspers
15/10/2015 Jezus van Nazaret - een mens als wij? Roger Lenaers
21/05/2015 Een weg van verstilling (Meister Eckhart) Marcel Braekers
15/01/2015 BGT (Bijbel in Gewone Taal) NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)
16/10/2014 Vriend voor het leven Huub Oosterhuis
15/05/2014 Op verkenning in een nieuw land Roger Lenaers
10/01/2014 Paus Franciscus Francesca Ambrogetti & Sergio Rubin
19/10/2013 Bestaat u? Jean-Jacques Suurmond
30/05/2013 De kardinaal hoopt Olivier Le Gendre
21/02/2013 Dalai Lama - man, monnik, mysticus Mayanck Chhaya
25/10/2012 Vrouw zoekt God Lauren F. Winner
24/05/2012 Religie voor atheïsten Alain de Botton
19/01/2012 Is de kerk nog te redden Hans Küng
20/10/2011 Tegenstrijdig Ongeloof Wiel Smeets
19/05/2011 Gedreven tussen goed en kwaad Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
18/02/2011 Biecht van een kardinaal > deel 3 Olivier Le Gendre
03/12/2010 Biecht van een kardinaal > deel 2 Olivier Le Gendre
15/10/2010 Biecht van een kardinaal > deel 1 Olivier Le Gendre
30/09/2010 De minnaar, de monnik en de rebel Suzanne van der Schot
20/05/2010 De weg naar Mekka Jan Leyers
21/01/2010 Leuke meiden Geeri Bakker e.a.
17/09/2009 Vrienden van God Timothy Radcliffe
28/05/2009 De Marketing van God Charles Swietert
29/01/2009 Waarop wachten wij? Notker Wolf
25/09/2008 Pastores gaan voorbij Marie-José Janssen & Gerard Zuidberg
22/05/2008 Levenslessen van een abt Christopher Jamison
31/01/2008 Sporen van geestkracht Ignace D'hert (hoofdredacteur)
18/10/2007 Waar draait het om als je christen bent? Timothy Radcliffe
31/05/2007 De God van Nederland Elma Drayer & Pieter van der Ven
25/01/2007 De kunst van de liturgie Kees Kok
26/10/2006 Pelgrims onderweg Lucette Verboven
20/04/2006 teksten van ... Paul Zulehner en paters Lasso, Tobin & Dembek
19/01/2006 Menslievendheid moet ik aanzeggen Frans Boddeke
08/09/2005 Al de vragen van ons leven Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
26/05/2005 Je geloof doorgeven, hoe doe je dat? Stef Desodt
04/02/2005 Leven: maar hoe? Eugeen Drewermann
04/11/2004 Boek van levenskunst Anselm Grun
13/05/2004 Op weg naar de herberg Jan Hendriks
15/01/2004 De Effatagemeenschap en mystagogie Guido Moons
16/10/2003 Gezocht: gelovige Annekatrien Depoorter - Dirk Kerckhoven - Erik Galle
05/06/2003 Tussen Rome en leven Roger Burggraeve
06/02/2003 Wat gelooft een goede moslim? Emilio Platti
26/09/2002 Het verhaal gaat Nico ter Linden
30/05/2002 We hebben Hem herkend Trees Dehaene
31/01/2002 Mystiek is liefde William Johnston
04/10/2001 Vrijuit Peter Schmidt
23/01/2001 De wereld van Thomas en Elke Marcel Verhelst
26/09/2000 Kerk zonder wierook Ignace D'hert
23/05/2000 Pelgrim in het leven Lucette Verboven
01/02/2000 Als 't kwaad goede mensen treft Harold S. Kushner