Catechesewerking

Jongeren die zich verbonden voelen met Effata kunnen sinds 2003 in onze gemeenschap hun plechtige communie doen. De periode die hieraan vooraf gaat is een catechesewerking waarbij de jongere een peter of meter uit de gemeenschap krijgt om samen een geloofsweg af te leggen. Samen met enkele catechisten en de Effatameters en -peters komen ze op regelmatige basis samen om de aspecten van de plechtige communie en het vormsel te verdiepen.

Sinds 2016 krijgen deze jongeren het Vormsel door priester Luc Maes.

In 2020 waren er uitzonderlijk 9 vormelingen.
Dit jaar zijn er 5 jongeren.
Voor meer info: Bernadette Van Laere - bernadette@clemenspoort.be.