Catechesewerking

Jongeren die zich verbonden voelen met Effata kunnen in onze gemeenschap gevormd worden.
Van de Naamopgave (oktober) tot het Vormsel (mei) gaan de kandidaat-vormelingen maandelijks op weg met de catechisten.
De jongeren krijgen een peter of meter uit de gemeenschap om samen een geloofsweg af te leggen.
We vertrekken in onze catechesewerking vanuit de Vier Liefdes:
- de Liefde voor jezelf,
- de Liefde voor de ander,
- de Liefde voor de planeet
- en de Liefde voor het Mysterie dat we God noemen.

Voor meer info: Mieke Leroy - mlaj@proximus.be.