Ontstaan

De kiem van de Effatagemeenschap werd in het begin van de jaren negentig gelegd in het toenmalig Redemptoristenklooster in de Voskenslaan te Gent. Het was de droom van pater Guido Moons om daar met een basisgemeenschap een vaste plaats te hebben. Na een korte periode in de Afrikalaan kwam Guido met zijn vrienden, in september 1996, naar de Stropkaai bij de Broeders van Liefde. Toen werd de naam Effata voor de gemeenschap gekozen en vanaf dan verscheen ook onze maandelijkse 'Nieuwsbrief'.   In de kapel van de Broeders, met Guido als bezielende voorganger, vonden de wekelijkse vieringen plaats. In de door ons opgeknapte Effatazaal ernaast, hadden we ruimte om al onze activiteiten te organiseren. Zo groeide Effata uit tot een hartelijke en actieve geloofsgemeenschap.

In 2005 werd Guido lid van het provinciaal bestuur van de nieuw gevormde Sint-Clemensprovincie (Vlaanderen, Nederland, Noord-Duitsland en Zwitserland) van de Redemptoristen. Daardoor ontstond een goede  relatie tussen de Redemptoristen en de Effatagemeenschap. Vanaf juli 2006 startten reizen naar de 'stichtingsplaatsen van de Redemptoristen in Zuid-Italië'. Datzelfde jaar ontvingen we met onze gemeenschap de leken en redemptoristen uit de Sint-Clemensprovincie. In die tijd rijpte ook het idee om op de site op de Voskenslaan een nieuw project te starten. Guido was de grote bezieler van dat project. Al zijn talenten en energie heeft hij geïnvesteerd om, samen met een stuurgroep, het project te laten slagen. Door zijn motivatie engageerden sommige Effataleden zich als geassocieerden bij de Redemptoristen. Enkelen besloten zelfs om naar het Clemenshuis, een deel van het nieuwe project, te verhuizen.

Guido is jammer genoeg op 20 november 2014 plots overleden toen net de plannen waren goedgekeurd. De huidige dragers van de Effatagemeenschap zijn door Guido gevormd en  zetten zijn werk verder. Maar zonder de visie, passie en inzet van Guido was het project er nooit geweest. 

Sinds Palmzondag 2017 had de Effatagemeenschap een nieuwe thuis gevonden in de Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.

Op Palmzondag 23 maart 2024, precies 7 jaar later, hadden we onze laatste viering in de Clemenspoort. Lees hier onze brief waarom we verhuizen. Onze nieuwe thuis is op de campus Guislain, in de Jozef Guislainstraat 43b te Gent. Ga je mee?