Herbronnen - Per generatie - Samen

Het Regenboogproject is op maat van het leven en talenten van elke generatie. Door aparte én verbindende activiteiten te houden, groeien we naar een levende regenboog waar we samen het leven delen en elkaar bemoedigen.

"Als ik denk aan Effata, denk ik aan de regenboog" - Lies

"Ik had nooit gedacht dat we in een kapel mochten slapen. Ik vind dit best wel spannend." 
Lees hier de blog over de jongerendropping van Tjammelberg naar Tiegemberg.


Herbronnen

We starten een herbronningstraject voor Effata en stellen onze de vraag: wie zijn we anno 2022 en waar willen we naartoe? Alles wat we doen, wordt gedragen door de vier liefdes: de liefde voor jezelf, de anderen, de natuur en/of het mysterie. En ontstaat er al eens wrevel, dan vergeven we elkaar. Bij elk van ons is er wel eens een hoek af. Vanuit dit alles willen we ons herbronnen.  Hiernaast zie je onze visietekening. De volledige tekst vind je hier.

Per generatie

In onze gemeenschap zie je mensen van alle leeftijden, elk met zijn eigen betrokkenheid.  We brengen generatiegenoten samen rond wat hen bezighoudt. Elke generatie heeft zijn eigen aparte activiteiten, aangepast aan hun leefwereld en agenda. Een mama met jonge kinderen is met andere zaken bezig dan een twintiger die professioneel en relationeel zijn weg zoekt in het leven. Uiteraard maken we geen strikte opdeling in leeftijd en kan iedereen zich aansluiten bij de groep die het beste bij hem/haar past.

 

Samen

Doorheen het jaar zijn er verschillende samen-activiteiten waarbij telkens een andere generatie aan zet is, bv een familiewandeltocht, zangstonde, TED-talks, ... Elke generatie heeft zijn eigen talenten en wijsheid om te delen met de anderen.  Samen vormen we één gemeenschap.Dit verbindend intergenerationeel pastoraal project is ondersteund door het Space for Grace programma van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad.

Dit project wordt gecoördineerd vanuit het Regenboogteam: Mieke, Odette, Jackie, Tom, Walter en Anja (coördinator). 

Contact, vragen en ideeën: Anja T'Kindt - anja@inspiratiekaravaan.be - 0495 48 96 27