Clemensactie

Wat

De Clemensactie is een vzw die zich inzet voor ondersteuning, opvolging en coaching van kleinschalige sociale projecten in Congo, regio Kinshasa – Matadi.

De voorzet is gegeven door een aantal Vlaamse redemptoristen, o.a. pater Gaston, die het beste van zichzelf hebben gegeven om deze regio te ontwikkelen en een hoopvolle toekomst te geven. De Clemensactie gaat verder op deze weg.
Nu zijn er jonge Congolese redemptoristen verantwoordelijk voor deze regio.

Onze Effatagemeenschap steunt de Clemensactie bij tal van initiatieven om de projectwerking bekend te maken en de nodige middelen te verzamelen.

Jaarlijks zorgt broeder Willy met zijn vrijwilligersteam in Essen voor de verzending van een container goederen naar Congo. 

© noordernieuws.be

Pater Gaston Ribbens was 36 jaar actief als redemptorist-missionaris in Congo en een van de stichters van de vice-provincie Matadi.
Bij zijn terugkomst was hij direct betrokken bij onze Effatagemeenschap en bij het proces om de Clemenspoort mogelijk te maken.
Zijn warme glimlach, zijn hartelijkheid, zijn positieve ingesteldheid  en zijn open visie op kerk en geloof waren voor iedereen van onze gemeenschap inspirerend.
Pater Gaston is op 3 maart 2018 overleden tijdens een pelgrimstocht naar het graf van Peerke Donders in Suriname.
Zijn verrijzenisviering werd verzorgd door het Effatakoor in Essen.
We missen hem nog steeds en blijven hem dankbaar in ons hart meedragen.

Projecten 2021 

In Kimpese zijn er heel veel werklozen en jongeren zonder diploma en bijgevolg dus ook zonder toekomst.
Hiervoor zijn er in samenspraak met père Benjamin 2 nieuwe projecten opgezet.

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen is de Clemensactie gestart met een opleiding van 30 mannen en vrouwen tot volleerd imker. Het is een ecologisch project waarbij gekeken wordt hoe  ook de natuur zoveel mogelijk kan behouden worden en het kappen van bomen kan vermeden worden. Eerst was er een theoretische opleiding van 6 dagen. Nadien kreeg iedere deelnemer een gepaste, nieuwe uitrusting en één bijenkas om te starten. De lesgevers zijn gestart met de individuele begeleiding van de opstart van de nieuwe imkers in elk van 5 omliggende dorpen van Kimpese.

Kinderen zijn de toekomst van morgen. Hen een gepaste opleiding en
perspectief geven is één van de doelstellingen van de Clemensactie.

In Kimpese beschikt de parochie over een uitgeruste schrijnwerkerij. Midden februari is een 2-jarige opleiding voor 20 jongeren gestart. Zij krijgen de kans om een echte houtbewerker/schrijnwerker te worden. Hier is heel veel geduld voor nodig want vaak kunnen ze ook niet lezen noch schrijven. Deze opleiding omvat dus meer dan enkel leren hout bewerken en meubels maken.

Info

Lieve Droogmans,  lieve.droogmans@gmail.com,  0496 02 84 27