Onze naam: Effata - Ga open

Effata - Ga open

Deze naam is bewust gekozen. Effata wil zeggen: “Ga open”. Het is een opdracht.
De Effatagemeenschap staat open voor allen die op zoek zijn naar zinvol en waardevol leven. Vooral armen en kwetsbaren mogen er zich komen warmen.
Maar ook de zoeker en de twijfelaar, hij of zij die de weg verloren heeft in het leven of in de kerk zijn er welkom.
De openheid is tevens een gevoeligheid voor alles wat zich in de samenleving afspeelt en wat om zorg en aandacht vraagt.

Een dynamische gemeenschap

De Effatagemeenschap wil een dynamische gemeenschap zijn. De structuren in Effata staan ten dienste van de gemeenschap.

De gemeenschap kan rekenen op een coördinatieteam, die tevens ook de raad van bestuur is, die probeert de suggesties, bewegingen en initiatieven te stroomlijnen. We hebben een dagelijks bestuur en houden tweemaal per jaar een algemene vergadering om dat hele gemeenschap te vragen. Iedereen wordt gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Er wordt efficiënt omgegaan met tijd en middelen zodat het leven kan blijven stromen.

Naast de wekelijkse viering is er ook catechesewerking, liturgiegroep, intergenerationale regenboogtraject, leerhuis, Effatakoor, meditatiegroep, leesclub, Wereldwinkel, Taborgroep in het FPC, vormingsmomenten, ontspanning ...

Ons logo

Ons logo is de letter Alef, de eerste letter van het joodse alfabet. De letter heeft de getalswaarde één. Alef verwijst naar de eenheid en in het bijzonder naar de eenheid van God. Deze letter staat er symbool voor dat er maar één God en Schepper is. Dit wordt verwoord in de centrale belijdenis van Israël: 'Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!' (Deuteronomium 6, 4).
De  Alef is ook de eerste letter van het woord “Effata” in de originele taal geschreven. Het woord Effata staat voor “ga open”.
Openheid, verbondenheid en gemeenschap zijn onze sleutelwaarden. Tegelijk verkiezen we voor de joodse letter Alef om onze verbondenheid uit te drukken met het joods-christelijke geloofsverhaal.


Effata ... Ga open

de kinderen steken de kaarsen aan in de viering

ontmoeting en gezelligheid na de viering