Doordenker

Te veel hebben
bederft het plezier van
voldoende hebben.