Marcus 7, 31 - 37

31Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem:EFFATA!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’


Jezus zegt

Effata ... mens ga open
Je bent niet geroepen om je op te sluiten in je fouten, je eenzaamheid of je tekorten.
Jouw roeping is het voluit te leven.

Effata ... mens ga open
Je bent niet geroepen om ten onder te gaan aan wat je kwetst of waar je gewond bent.
Jouw roeping is het te genezen en te groeien.

Effata ... mens ga open
Je bent niet geroepen om jezelf te verliezen in gewoonte en sleur, in traditie en onmacht.
Jouw roeping is het je te laten vernieuwen door de oproep van het Evangelie.

Effata ... mens ga open
Je bent niet geroepen om blind en doof te zijn voor het lijden in de wereld.
Jouw roeping is het om medestanders te zoeken
en te bouwen aan een wereld waar plaats is voor alle mensen.