Communicatie - Administratie - Financiën

Een laatste groep is bezig met communicatie, financies en administratie.
Deze zorgt voor de maandelijkse nieuwsbrief en onderhoudt de website.
Ze zorgen ook voor het bijhouden van de foto’s, het filmmateriaal en het drukwerk.
We zijn een gemeenschap van vrijwilligers; er zijn geen vrijgestelden.
De kosten van partituren, drukwerken, attenties, enz. worden gedragen door vrije bijdragen.
Het beheer van die vrije giften en het adressenbestand wordt door deze groep nauwgezet opgevolgd.

Fons & Chrisje Van Wielendaele-Vandewalle zijn hiervoor de verantwoordelijken.
Meer info: fons@dezoetses.be