Liturgiegroep - Leerhuis

Liturgiegroep

De Liturgiegroep zorgt voor goed voorbereide woord- en tafeldiensten, waarin zowel priesters als leken mee drager zijn,
op zaterdagavond om 18.30 uur (behalve in de maand juli).

Maandelijks komt de groep samen, voor bemoediging, lezing, verdieping en planning.
Om elkaar te stimuleren en na te denken hoe het woord van God kan verkondigd worden aan de mensen van vandaag.

Naast de voorgangers van de vieringen is er een grote betrokkenheid van diegenen die instaan voor de omkadering, de tafelversiering, het visuele, de fijne attenties, verwelkoming ... zodat de viering wordt gedragen door de ganse gemeenschap.

We betrekken zoveel mogelijk mensen – kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met een beperking en gezinnen – in de viering zodat alle generaties zich thuis voelen.

Veel aandacht gaat naar de voorbereiding van de liturgie in de “sterke tijden”: advents- en veertigdagentijd.
De Goede Week is voor ons het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

De vieringen zijn warm, hartelijk en uitnodigend.

Welkom!


Leerhuis

Heeft geloof voor jou te maken met het leven van alledag?

Wil je de verbondenheid met elkaar, de verbondenheid met God en de blijde boodschap doen groeien en versterken, dan is het Leerhuis iets voor jou!

Een Leerhuis is een open dialoog rond een Bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van het met de Schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.

Er wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”

Een Leerhuis avond is een aanrader om de betekenis van Bijbelteksten voor/in ons leven te herontdekken.
Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat.

Samen met Luc Maes lezen we het Marcusevangelie op dinsdagen :

Data: 26 september – 24 oktober – 21 november – 19 december 2023

              23 januari – 27 februari – 19 maart – 23 april – 28 mei 2024

Plaats: Zaaltje campus Guislain – Jozef Guislainstraat 43b – 9000 Gent

Contact: odette.soens@gmail.com

Het Leerhuis is tot op vandaag een zinvolle manier van omgaan met de oude teksten van de Schrift. Mensen komen samen, niet zozeer om te weten wat de tekst wil zeggen. Dat is maar een tussenstap. In het Leerhuis vragen en zoeken mensen wat God via die oude teksten te zeggen heeft over het samenleven, zodat zijn koninkrijk van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid gerealiseerd kan worden. Dat moet steeds opnieuw gebeuren, vermits de omstandigheden waarin mensen leven en de Schrift lezen, steeds veranderen. Het is samenkomen en in gesprek gaan vanuit een tekst om te leren leven.
Dat is niet alleen mensenwerk; God spreekt zijn ‘Woord’ mee.
(uit ‘Bouw mijn kerk weer op’ van Luc Maes, blz. 41)