Liturgiegroep - Leerhuis

Liturgiegroep

De liturgiegroep zorgt voor goed voorbereide vieringen waarin zowel priesters als leken mee drager zijn.
In overlegmomenten wordt met bijzondere aandacht advent en vastentijd voorbereid.
De Goede Week is voor ons het hoogtepunt van ons jaarritme.
Er wordt ook gezorgd voor leuke attenties bij bijzondere vieringen.

Een groep van voorgangers verzorgt de wekelijkse woord- en tafeldienst, elke zaterdagavond om 18.30 uur, behalve in juli.
De vieringen zijn warm, hartelijk en uitnodigend.


Leerhuis

Het Leerhuis is tot op vandaag een zinvolle manier van omgaan met de oude teksten van de Schrift. Mensen komen samen, niet zozeer om te weten wat de tekst wil zeggen. Dat is maar een tussenstap. In het Leerhuis vragen en zoeken mensen wat God via die oude teksten te zeggen heeft over het samenleven, zodat zijn koninkrijk van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid gerealiseerd kan worden. Dat moet steeds opnieuw gebeuren, vermits de omstandigheden waarin mensen leven en de Schrift lezen, steeds veranderen. Het is samenkomen en in gesprek gaan vanuit een tekst om te leren leven.
Dat is niet alleen mensenwerk; God spreekt zijn ‘Woord’ mee.
(uit ‘Bouw mijn kerk weer op’ van Luc Maes, blz. 41)

De aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt.
Waar nodig wordt achtergrondinformatie gegeven.
Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar antwoorden op de vraag:
"Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?"

Een Leerhuis is een aanrader om de betekenis van Bijbelteksten voor ons leven te herontdekken.
Zo'n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel; een open geest volstaat.

Het Leerhuis staat onder leiding van priester Luc Maes.

Waar en wanneer?

Dinsdag 14/09/21, dinsdag 12/10/21, woensdag 10/11/21 en dinsdag 07/12/21
om 19.30 uur in de Clemenspoort.

Woensdagen 19/01/22, 16/02/22, 16/03/22, 27/04/22 en 08/06/22
om 19.30 uur in de Clemenspoort.

Info

Odette Soens  -  odette.soens@gmail.com