Niet mensen uit het eigen volk

Niet mensen uit het eigen volk.
Niet de eigen politieke en religieuze leiders.
Maar wijze pelgrims uit een ander land hadden het gezien.
Waar het licht van de ster de plek wees van geboortevan nieuw religieus, moreel en sociaal leiderschap.
Het volk en hun leiders daarentegen werden verontrust van het horen van het nieuws
over een op handen zijnde vernieuwingsbeweging van godsdienst en samenleving.
De wijzen zelf bleven de ster volgen.
Zij zagen met diepere ogen de stille ommekeer
die zich voltrok doorheen de nieuwe ontwikkelingen in de tijd:
het goddelijke openbaart zich voortaan in broosheid en mildheid.
God is vanaf Jezus te vinden op aarde: in en tussen mensen.
Hij is er in de liefde en gerechtigheid tussen mensen en volkeren.
Hij is er als Geestelijke Stuwkracht in hun liefde en sociale inzet.  

Hun ogen gingen open. Hun hart brandde.
De wijzen bevestigden hun geloof met hun kostbare geschenken.
Ze strekten hun handen uit over het kind.
Ze werden gezegend met Licht dat hen diep doorstraalde.
En ze gingen langs een andere weg terug naar huis.
Ze zouden voortaan anders gaan leven en samenleven:
ze zouden op een meer aardse en wereldse wijze godsdienstig zijn.

Zo maakten we het ook mee met een volle zaal christenen in de Clemenspoort in Gent,
in een mooie, innige Effataviering op 4 januari  2020.
En wellicht maakten vele andere geloofsgemeenschappen in Vlaanderen ongeveer hetzelfde mee.

Zien en doen wat politiek en godsdienstig leiderschap
en vele drukke en haastig bezig zijde mensen vaak niet - meer - kunnen.
Door nog iets anders bewogen zijn dan door winst te maken, geld te verdienen,
eigen loopbaan en eigen partijbelang te behartigen,
het zelfbeeld te verzorgen en koesteren
en altijd nieuwe sensaties te willen meemaken.

Woorden uitspreken en liederen zingen over Licht dat sterker is dan het donker,
over de geduldige en milde liefde die het belangrijkste is in het leven.
Samen rond het altaar gaan staan om te worden omgevormd tot brood en wijn voor anderen.
Samen de handen uitstrekken over een broos kind en over wie en wat broos is
en beloven het kwetsbare leven te blijven omkransen met liefdevolle aandacht en zorg.

Het gaat zo diep. Het is zo warm.
Er stroomt in zo’n hartverwarmende, christelijke samenkomsten
zoveel deugd, troost en kracht doorheen de aanwezigen.

Laten we het zo maar verder blijven doen in 2020:
wekelijks, maandelijks of nu en dan
verzamelen en stil worden in kleine en grotere groepen van christelijke levensvernieuwing:
met woorden en gebaren van geestelijke vernieuwing en ommekeer.

Samen het goddelijke Licht op ons laten vallen om samen te kunnen schitteren

in het donker van mensen en in ons eigen duister.

J.P. Vermassen
05/01/2020