Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt

Paus Franciscus probeert en probeert maar altijd opnieuw voorzichtige openingen te maken
in een ‘gesloten’ theologisch denken.

Maar een aantal curiekardinalen zit hopeloos verstrikt in de fetisch van hun zelfontworpen, achterhaalde kerkelijke doctrine.

Ondertussen is het voortschrijdende inzicht al decennia veel verder.

En gelukkig: ondertussen oriënteren ook christenen, moraaltheologen over heel de wereld,
plaatselijke pastores en geloofsgemeenschappen zich al lang weer voluit op de bevrijdende
ethische oriëntatie van het vroege christendom, van de  oorspronkelijke bronnen.

We beperken ons tot enkele zinnen uit de brieven van Paulus.

“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.”

“In Christus Jezus is niet de wet  - de besnijdenis of de onbesnedenheid - van belang, maar
het geloof dat werkzaam is door de liefde.”

“De hele wet is vervuld in dit ene gebod: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.“

“Jullie zijn geen slaven meer, maar vrije kinderen van God.”

“Liefde vervult de gehele wet.”

J.P. Vermassen
09/11/2020