Opdat elke mens mag zitten

Gij schreef woorden van ruimte in het zand

Opdat elke mens mag zitten onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok.
Opdat elke mens de tijd krijgt om zijn eigen weg te zoeken.

Opdat elke mens zijn eigen armoede en zijn eigen rijkdom met anderen kan delen.
Opdat elke mens, naar anderen luisterend, ook zijn eigen woord mag spreken.

Opdat mensen in de liefde en de vriendschap hun eigen weg mogen gaan.
Opdat mensen hun eigen tekortschieten mogen dragen
en werk zouden maken van hun eigen mildheid tegenover anderen.

Gij, wegwijzer naar grenzeloze liefde,
Gij schreef woorden van bevrijding en ruimte in het zand.
Gij hebt Gods aanwezigheid verhuisd
van de godsdienstige wet die claimt, verengt, oordeelt en uitsluit
naar de liefde die grenzen verlegt en mensen opneemt
in de cirkel van mildheid en groei-in-liefde.

Zijt Gij niet gekomen opdat wij
je weg van openheid en vrijheid, liefde en gerechtigheid
zouden verder gaan?
Wie of wat kan ons tegenhouden
om in uw geest en liefde
te leven en gemeenschap te vormen?

Vrij naar Frans Cromphout

Jean-Paul Vermassen
18/03/2021

©  Lucio Fontana