Ultraconservatieve kardinalen

Ultraconservatieve kardinalen en hun conservatieve actiegroepen …
Ze strijden tegen paus Franciscus met artikels en boeken.
Ze vormen een anti-netnerk en houden geheime samenkomsten.
Ze werken de paus tegen.
Ze organiseren petities tegen hem.
Ze zetten anti-campagnes op in de sociale media.

Ze zijn allesbehalve verbindende figuren.
Ze zijn geen bruggenbouwers.
Ze blijven krampachtig vasthouden aan hun eigen groot gelijk,
aan enkel hun kijk op de christelijke traditie.

Maar de tijdsgeest werkt verder.
De geest van vele christenen en geloofsgemeenschappen
is definitief opener en vrijer geworden.
De Geest van Jezus werkt en spreekt ook doorheen hen.
Het kerkelijke leergezag is al lang verruimd:
er is het ambtelijk leergezag in Rome
én er is het even kostbare leergezag
van het geloofsgetuigenis van christenen,
christelijke groepen en hun theologen.
Slechts gezamenlijk, evenwaardig en 'wederkerig samen'
is er een gedragen en geloofwaardig kerkelijk spreken.

God openbaart zich veelvuldig, vroeger en nu.
Pinksteren was en is pluraal.
De parabels van Jezus zijn actueler dan ooit:
God is groter en anders
dan de rigide God van godsdienstige dogma’s, tradities,
regels, geboden en verboden.

J.P. Vermassen
16/01/2020