Rechts tegen Links

Rechts tegen links
Wit tegen zwart
Nationalist tegen kosmopoliet
Contraverlichting tegen Verlichting
Identiteit tegen diversiteit
Stad tegen platteland
Jong tegen oud
Klimaatontkenner tegen klimaatactivist
Tegenstander tegen voorstander coronamaatregelen
Moslim tegen ongelovige

De lucht hangt vol tegenstellingen.
De - sociale - media en politiek en godsdienstig extremisme
zijn geen dialoogforum meer maar een strijdperk: ‘wij’ tegen ‘zij’.

Iedereen weet zich de verlichte.
Iedereen ziet zichzelf als de enige garant voor toekomst.
De anderen zijn fout, kwaadwillig, gevaarlijk.
De anderen zijn een te bestrijden bedreiging, ‘onze vijanden’.

Gedaan met de droom van gedeelde menselijkheid.
Gedaan met de hoop op een verenigde wereld.
Het wordt weer een oorlog van ‘allen tegen allen’.

En toch.
Juist nu zijn er mensen nodig die de emoties temmen.
Juist nu zijn er mensen nodig die doorzien en verder zien.
Juist nu zijn er mensen nodig de tegenstijdigheden en spanningsvelden begrijpen
en helpen overstijgen en voorbijsteken.
Juist nu zijn er mensen nodig die blijven dialogeren,
die samen en wederkerig afspraken maken en grenzen trekken.
Juist nu zijn er verbindende mensen nodig
die de brug blijven slaan en de hand blijven drukken.

Juist nu zijn er ‘hoger of dieper verankerde’ mensen nodig
die de anderen niet loslaten, niet opgeven, niet uitsluiten.
Het is uiterst lastig en gevaarlijk.
Het is gekwetst en gepijnigd worden. 
Het is onder velerlei druk komen te staan.
Maar het is de enige uitweg naar verzoening en vrede,
naar goed samenleven.

J.P. Vermassen
21/10/2020