De diepere trillingen in ons leven

Wij zijn zoals een klok.
Wij kunnen geraakt worden door dingen die diepere trillingen in ons ontlokken.
Wij kunnen onszelf bewust laten raken door ervaringen die een weldadige diepte in ons oproepen.

Het kan ons overkomen bij het wandelen in de natuur,
in de stilte van een mooi kerkgebouw of bij het luisteren naar - religieuze - muziek.
Het kan ons overkomen in de stilte en bezinning in onze woonkamer of bureauruimte.
We kunnen het meemaken in een zondagsviering, op een of andere religieuze samenkomst
of op pelgrimsplekken.
Het kan ons overkomen in de ontmoeting met een goede vriend,
in onze vrijwilligersinzet of tijdens een ziekenbezoek in de familie.
Bij de geboorte van een kind of in een huwelijksviering.
We kunnen het meemaken aan een sterfbed of tijdens een begrafenisdienst.
Of bij het zien van onrecht en lijden van mensen dichtbij en veraf.
Telkens ondergaan we hetzelfde: het gaat om een gebeuren dat ons diep raakt.
We trillen mee met de diepere trillingen die ervan uitgaan.
Het maakt intense gevoelens en gedachten in ons los.
Het is een wonder gebeuren: aangrijpend en niet zelden ingrijpend, soms met een levenslange invloed.

Laten we maar zijn zoals een klok.
Ons laten aanslaan door diepere dingen en ervaringen.
Ze ontlokken zo’n mooie of waardevolle vibratie in ons.
Ze schenken ons meer levenszin.
Ze stemmen ons tot bezinning over het mysterie van het leven.
Ze brengen ons connectie met Jezus’ geestelijke Aanwezigheid.
In duizend kleine dingen komt Hij tot ons.
Het zijn de sacrale of sacramentele ervaringen in ons dagelijkse leven.
Het zijn ‘de dagdagelijkse sacramenten’.

Elke dag is het een beetje Sacramentsdag, in de ruime betekenis.
Te beginnen met vandaag!

J.P. Vermassen
08/06/2020