Elkaar weerzien op zaterdag of zondag

Elkaar weerzien op zaterdag of zondag.
Het is toch wat anders dan elkaar digitaal ontmoeten.

De draad weer opnemen na die lange lock-down.
Het is weer opbouwen. Bijpraten en opnieuw afstemmen.
Nog wat beperkt zijn in vieren en ontmoeten.

Maar het wezenlijke van samenkomen rond ‘woord en brood’ is er weer.
Het gevoel ons opnieuw te laven aan onze gemeenschappelijke Bron.
Het gevoel van weer verbonden te worden rond de tafel van brood en wijn.
Het is de intense ervaring van dieper met elkaar geconnecteerd te worden
door de geestelijke verbondenheid met die wondere Gids van 2000 jaar geleden.

‘Waar twee of drie in zijn Naam samenkomen’, daar gebeurt iets Meer.
De kracht van een christelijke gemeenschap is het meest voelbaar  
als ze de mooie woorden van het evangelie kan waarmaken.
Zoals men het ook getuigde over de christenen in de eerste eeuwen:
“Zie hoe broederlijk en zusterlijk ze samenzijn,
zie hoe genegen ze hun overledenen herdenken,
zie hoeveel ruimte en zorg er is voor kwetsbare mensen in hun midden,
zie hoe humaan en sociaal ze zich in de samenleving bewegen,
zie hoe trouw ze zich laven aan een onzichtbare, goddelijke bron van hoop en liefde.”

We mochten het weer meemaken in de live Effataviering van zaterdag 19 juni 2021.

En zo was het nog wel op tal van andere plekken in de kerk in Vlaanderen. 
Samenkomen op zondag,
het blijft een heel eigen en kostbaar gebeuren.

Jean-Paul Vermassen
19/06/2021