Nieuwe Website

Goede Week
Stille Week
Heilige Week

Passieweek
Lijdensweek
Jezusweek

Kruiswegweek
Stervensweek
Verrijzenisweek

Diepe week
Bijzondere week
Herdenkingsweek

Spirituele week
Verdiepingsweek
Dienstbare week

Mattheüspassie week
Stabat Mater week
New Gospel Week

Verliesweek
Afscheidsweek
Overgave week

Welke omschrijving kan het klimaat van deze week het best oproepen?
Misschien zijn er nog andere benamingen aan toe te voegen.
Of is het niet te vatten in woorden en eerder te beleven?

Jean- Paul Vermassen
30/03/2021