Jan van Eyck laat zijn Lam Gods beginnen met de aankondiging van de engel aan Maria

“God wordt mens om de mensheid te tonen wat echte menswording is. Jan van Eyck laat dit kosmisch
gebeuren opnieuw plaatsvinden in Gent, in een interieur in het 15de eeuwse Gent, met uitzicht op de stad.”
Zo hoor ik het in een filmpje over het schilderij van van Eyck.

 

Van Eyck had al een open, dynamische kijk op goddelijke openbaring. De menswording van God speelt zich af in de menswording van de mens, doorheen de hele mensengeschiedenis.
De menswording van God speelt zich af in de gemeente of stad, in de samenleving. De menswording van God speelt zich af in ‘het interieur’ van mensen thuis én in ‘het exterieur’ in de wereld.

Deze moderne kijk op het kerstgebeuren van 2020 jaar geleden breekt nu helemaal door. De wereldwijde coronacisis maakt het nog duidelijker vandaag.

Daar waar mensen moeten vluchten.
Daar waar kinderen worden vermoord.
Daar waar tirannen aan het bewind zijn.
Daar waar het land wordt bezet door een vreemde grootmacht.
Daar waar geen plaats is in de herberg.
Daar waar mensen in een stal moeten leven.
Daar waar de ongelijkheid tussen rijk en arm veel te groot is.
Daar waar mensen ziek of stervende zijn.
Daar waar wij allen broos en breekbaar zijn.

Daar is het doen.
Daar kan het kerstgebeuren zich verder voltrekken: ‘interieur’ en ‘exterieur’.
Daar wordt het evangelie telkens opnieuw waargemaakt.

Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven.
‘Toen Ik dorst had, gaven jullie Mij te drinken.
Ik was een vreemde en Ik was welkom bij jullie.
Ik had geen kleren en jullie hebben Me aangekleed.
Ik was ziek en jullie kwamen op bezoek.
Ik was in de gevangenis en jullie kwamen op bezoek.’
(Naar Mattheüs 25)

Het kan een uiterst zinvolle Kerstmis worden in dit chaotische coronajaar 2020,
helemaal in de lijn van het versplinterde Jan Van Eyckjaar,
helemaal in de lijn van de eerste Kerstmis
in de woelige tijd van Jezus,
helemaal in de lijn van de niet-comfortabele kerst ten tijde van de evangelisten Lucas en Mattheüs.

Een moedige en krachtige advent en Kerst 2020!

J.P. Vermassen
29/11/2020