De kerstverhalen zijn niet zomaar gecomponeerd

De kerstverhalen zijn niet zomaar gecomponeerd. Ze drukken weldoordacht de oorspronkelijke christelijke geest uit.

Niet de tempel en de synagoge stonden in Jezus’ leven centraal.
Wel de straat, de pleinen en de huizen van de mensen.
De ontmoetingen in het dagelijkse samenleven tellen!

Niet de tempelpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeën stonden in Jezus’ leven centraal.
Wel de gewone mensen, alle soorten mensen, mensen zonder onderscheid.
Het gelaat van mensen telt, waar dan ook.

We proeven het al in de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs.
Het zal zich voltrekken in de rest van hun evangelieboek.

Met de komst van Jezus is God verhuisd: van boven naar beneden.
Zijn Geest is voortaan te zoeken en vinden in de geest en liefde van mensen.
Met de komst van Jezus begon een nieuwe godsdienstigheid.
2020 jaar na zijn geboorte herontdekken we de religieuze omwenteling van toen.

Mooi en hoopvol toch!  
Het is tijd om te herbeginnen!

Een nieuwe kruin met jonge twijgen op de oude stam en wortels.

J.P. Vermassen
23/12/2020