Christenen en geloofsgemeenschappen zijn vrij

Christenen en geloofsgemeenschappen zijn vrij.
Zo vrij als Jezus, Paulus en de evangelisten vrij waren.
De tijd is aangebroken voor nieuwe wegen in de lijn van de oude traditie.
Christenen kunnen samenkomen in diverse sferen.

Het is tijd voor Thomasvieringen:
ruimte voor mensen om hun geloofs- en kerktwijfels te laten uitspreken.

Het is tijd voor Nikodemusvieringen:
ruimte voor mensen om hun zinzoeken en spirituele zoekweg te laten verwoorden.

Het is tijd voor Emmaüsvieringen:
ruimte voor christenen om hun godsdienstige en kerkelijke teleurstelling en ontmoediging met elkaar uit te wisselen.

Het is tijd voor Zacheüsvieringen:
ruimte om mensen uit te nodigen om uit hun boom te komen
en om hun levensverhaal te beluisteren.

Het is tijd voor Paulusvieringen:
ruimte voor vieringen om uit te spreken wat mensen van hun paard deed vallen en heel nieuwe wegen deed gaan.

Het is tijd voor nieuwe Effatavieringen:
vieringen waarin christenen rond het altaar
samen hun diepe gelovige verbondenheid uitspreken en vieren:
dat ze brood en wijn zijn voor elkaar,
dat ze samen Kerk zijn in de Geest van Jezus,
dat ze voor elkaar Emmaüsgangers zijn.

Het is tijd voor nieuwe agapé-vieringen
waarin de open en hartelijke vriendschap tussen christenen
zichtbaar en voelbaar is in hun samenzijn,
in hun warme gemeenschap-van-geloof.

J.P. Vermassen
16/02/2020