Vrouwen met het mandaat van de levende Geest

Bij het herlezen en vergelijken van de vier evangelieboeken
valt het mij dit keer bijzonder op:
de prille christelijke godsdienst na Jezus’ dood
begint in en door in-gewijde en toe-gewijde vrouwen.

Het zijn de vrouwen die Jezus al tijdens zijn leven hebben gevolgd.
Het zijn zij die ook eerst en prominent present zijn
bij het heel nieuwe Jezusgebeuren,
in de stille weken en maanden na zijn heengaan.

©  Beeld: website Protestantse Theologische Universiteit

Het gaat om Maria van Magdala, die door alle evangelisten uitdrukkelijk eerst wordt genoemd.
Daarnaast is er ook sprake van Maria van Jakobus, Salome en Johanna.
Daarna delen de andere leerlingen in de nieuwe Geestervaring en is er ook uitdrukkelijk sprake van Thomas en Petrus.
De doorstart van de nieuwe Jezusbeweging steunt op bijzondere, religieuze ervaringen.
Vrouwen zijn de eersten met deze nieuwe, christelijke beleving: vrouwen rechtstreeks aangesproken door de nieuwe Jezusontmoeting.
Vrouwen krijgen een goddelijk mandaat vanuit een indringende religieuze verrijzenisontmoeting!
Het bevestigt en bekrachtigt hun vroegere, christelijke gegrepenheid.

Zo gebeurt het wat later ook bij Paulus en bij nieuwe christenen, mannen en vrouwen, in de eerste christelijke gemeenten.
Tal van christenen nemen een pastorale verantwoordelijkheid op vanuit een persoonlijk mandaat van de nieuwe Geest van Jezus
en vanuit een erkenning in en door de plaatselijke gemeenschap.

Zo eenvoudig was het toen. Zo werkzaam en overtuigend tegelijk.
Het christendom begon bij vrouwen met een sterke christelijke geloofservaring.
Vrouwen met een krachtige, geestelijke roeping en gedrevenheid.
Vrouwen in een voortrekkerstrol, met voorgangers-gezag.
Het gebeurde toen in alle stilte en eenvoud,
in de stille weken na de stilste week van Jezus’ kruisweg en dood.
Het was zo anders dan in de bestaande mannelijke joodse godsdienstigheid.

Het gebeurt vandaag ook weer in alle stilte en eenvoud:
in het stille wegvallen van de oude kerkgestalten,
in het verdampingsproces van de mannelijke dominantie
in de Kerken en godsdiensten van de voorbije eeuwen.
Het is nu al zo anders dan 50 jaar geleden
en het zal dat nog veel meer worden over 10, 20 en 50 jaar.

Zo werkt de Geest.
Met voortschrijdende inzichten.
Met vernieuwing van organisatie, structuren en werkvormen.
Met creatieve trouw aan het wezenlijke in de traditie.
Vrouwen krijgen vandaag het mandaat van de levende Geest zoals het in het prille begin ook al gebeurde.

Met vrouwen van vuur zal morgen
een nieuw Pinksteren doorbreken in de kerkgeschiedenis
én in de mensengeschiedenis.
Ondanks en doorheen alle officiële argumentering en tegenwerking.

Zo werkt de Geest:
altijd vrij en steeds bevrijdend!

Jean-Paul Vermassen
09/04/202