Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona

Juist nu minder mensen naar de kerk durven en kunnen gaan door corona.
Juist nu er minder kerkgebouwen open zijn.
Juist nu er minder zondagsvieringen zijn.
Juist nu er steeds minder traditionele priesters en religieuzen actief zijn.

Juist nu is een gunstige tijd om weer voluit terug te gaan naar de open, vrije en verbindende spirit van het christendom in de eerste twee eeuwen.
Juist nu is het een gunstige tijd om mensen bewust te maken van een ruimere visie op  geloof en Kerk.

  • Dat mensen overal en altijd in connectie kunnen treden met de g(G)eest van Jezus en het evangelie.
  • Dat mensen overal en altijd kunnen leven in de spirit van de liefde van het Hooglied van Paulus.
  • Dat mensen overal en altijd ‘woord, brood en wijn van leven’ kunnen zijn met en voor elkaar.
  • Dat door-de-Geest-geroepen-en-bezielde-christenen met ‘de gave van verenigen en vieren’ overal en altijd medechristenen kunnen en mogen verzamelen om waarachtig samen te zijn in zijn Naam.

Juist nu geloof en Kerk dreigen te versmallen en opgesloten te geraken, is het moment aangebroken om waarachtig en krachtig te getuigen hoe open, vrij en nieuw de Geest waait vandaag, zoals Hij altijd al waaide, zoals Hij waaide in het begin. 

Juist vandaag breken de kansen open om weer aan te sluiten bij de open, vrije en verbindende spirit van Jezus, Paulus, de evangelisten en de eerste christenen.  

“Gij woont daar waar we samenkomen in Uw Naam.
Laat ons dan oplettend leven, God, want wij weten niet
of Gij vandaag niet Uw tent wilt opslaan hier, waar wij zijn.”                   
Frans Cromphout s.j.

J.P. Vermassen
16/10/2020