Onze adventskrans is een coronakrans dit jaar

Onze adventskrans is een coronakrans dit jaar. Voor sommigen is het misschien zelfs een doornenkroon.
Covid-19 werpt een donkere sluier over alles en allen. Maar het virus hoeft niet al ons licht en warmte weg te nemen.
Vier weken advent kunnen een sterke tijd worden als we het licht in onszelf en in anderen krachtiger laten worden.

We luisteren stil bij de eerste brandende kaars op de adventskrans.
Ze fluistert een aanbeveling voor de  eerste adventsweek.
“Laaf je aan de bron die stilte en mooie muziek heet
zodat je dankbaar ontvankelijk blijft voor het wonder diep in alle leven, in mensen en dingen.”

We luisteren stil bij de tweede brandende kaars op de adventskrans.
Ze fluistert een tip voor de  tweede adventsweek.
“Laaf je aan de bron die vriendschap heet.
Neem zelf contact op met vrienden en wissel uit over jullie ‘donker en licht’ in deze coronatijd.”

We luisteren stil bij de derde brandende kaars op de adventskrans.
Ze fluistert een andere aanbeveling voor de  derde adventsweek.
“Laaf je aan de bron die solidariteit en sociale verbondenheid heet.
Zie wat je kan doen voor mensen in kwetsbaarheid. Bezoek of contacteer iemand in alleen-zaamheid.”

We luisteren stil bij de vierde brandende kaars op de adventskrans.
Ze fluistert een laatste tip, voor de  vierde adventsweek.
“Laaf je aan de bron die lectuur en bezinning heet. Lees in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 5 tot en met 7.
Proef de kracht van weerbaarheid en veerkracht.
Groei in het vermogen om jezelf te overwinnen en te overstijgen, om vrij te kunnen zijn in onvrijheid.”

Ja, advent 2020 heeft een coronakrans, een doornenkroon.
Maar gaandeweg naar Kerstmis toe kunnen we  onze bedrukte geest bewuster en wijder openen, kaars na kaars.
Om een spirituele of religieuze connectie te maken met de Spirit die Jezus van Nazareth stuwde:
een Geest die ons volharding schenkt in broosheid, levensmoed in tijden van wanhoop,
nieuwe kracht na kwetsbaarheid.

Een krachtige advent toegewenst. 

J.P. Vermassen
29/11/2020