Lente in lockdowntijd

Lente in lockdowntijd.
Lente in nog veel grotere ellende, elders in de wereld.
Lente zoals het altijd is geweest,
zoals ook die laatste lente van Jezus van Galilea was.

Er is op aarde geen leven mogelijk zonder prikkeldraad.
Er zijn kwetsuren, altijd en overal.
Zo horen we het ook in de komende Goede Week.
We worden uitgenodigd om een week mee te gaan
met die mens van toen, zijn hoofd vol prikkeldraad.
Een week van stille verbondenheid met lijdende mensen wereldwijd.
Een week van verhoogd bewustzijn en bezinning,
van troost en kracht.

Waar we kunnen, knippen we samen de prikkeldraad weg.
Waar we kunnen, zijn we mensen nabij in hun kwetsbare dagen.

Wie de ‘Mattheüspassie’ van Bach of een of andere ‘Stabat Mater’ beluistert,
voelt zich verbonden, gedragen en gesterkt.
Mensen gaan doorheen de eeuwen hun kruisweg.
Mensen gaan doorheen de tijd hun verrijzenisweg.

Er is ‘volharding mogelijk in broosheid’.
Er is nog lente en licht
na lijden en dood.

Jean-Paul Vermassen
25/03/2021