Ubi caritas

Sacramentsdag?

Ja, in het eucharistische brood is Jezus aanwezig voor christenen.
Ja, de eucharistische aanbidding is een vorm van vereniging met Jezus voor christenen.
Ja, de eucharistie op zondag - het samenkomen rond brood en wijn -
is een kostbaar ankerpunt voor christenen en geloofsgemeenschappen.

Maar gelukkig is er ook de ervaring van christenen dat Jezus
tot hen kan komen in duizend, duizend dingen.
Op elke plaats, op elk moment en in elke situatie
kunnen christenen in connectie komen
met Jezus’ geestelijke Aanwezigheid.

Het staat ook zo op vele plaatsen geschreven in het Nieuwe  Testament.
Zo bijvoorbeeld in 1 Joh. 4, 12 - 13.

Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,  woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Dat is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij met verbonden is met ons,
dat hij ons heeft laten delen in zij Geest.

Er is het sacrament van de eucharistie.
Er zijn de zeven kerkelijke sacramenten.
Maar er is een sacramentele beleving die gelukkig breder is
dan die zeven kerkelijke momenten.
Elke menselijke liefde in Jezus’ Geest
kan een sacrament van Jezus’ ontmoeting zijn.

Op 11 juni viert de Kerk Sacramentszondag.
Dat is de viering van Jezus’ presentie in het eucharistische brood.
Maar het is evenzeer de viering van Jezus’ presentie
in duizend, duizend kleine, diepe dingen.

Laten we, als christenen, ons bestaan breed sacramenteel beleven.
Laten we breed sacramenteel leven.
Laten we varen naar het diepe:
in ons leven en in de samenleving, elke dag opnieuw.
Dan is het altijd een beetje Sacramentsdag.

J.P. Vermassen
08/06/2020