Advent 2020

Advent 2020?
Het is het ‘grote’ wachten: wachten dat juist door wachten overwint.
Wachten tot de beperking van vrijheid voorbij is.
Wachten tot nabijheid weer mogelijk is.
Wachten tot de vollere vrijheid toch weer komt en gebeurt.

Advent 2020?
Het is doorbijten.
Niet toegeven aan donkere gedachten en sombere gevoelens.
Niet treuren om zoveel dingen die niet kunnen.
Niet teveel klagen, niet opgeven.
Aanvaarden. Doorgaan in schraalheid.

Advent 2020?
Het is heroriënteren. Zien wat nog mogelijk is.
Doen wat nog zinvol is, doen wat juist nu heel kostbaar is voor mensen.
Aandachtig zijn. Luisteren. Attenties schenken.

Advent 2020?
Het is oefenen in de cruciale transitie van de 21ste eeuw:
overal, allen en samen van middelpuntzoekend bezig zijn
naar een nieuw middelpuntvliedend leven en samenleven.
Niet meer: ‘Ik wil, ik moet, ik zal’.
Wel: ‘Wat kan ik? Wie kan ik? Waar kan ik?
Waar verbinding tot stand komt, daar wordt nieuw samen-leven geboren.

Op weg naar Kerstmis.
Wachten. Doorbijten. Heroriënteren.
Mensen doen of laten herboren worden.
Dat heet samen nieuw mens-worden.
Het is mens-worden zoals in de oude kerstverhalen al werd verbeeld. 

Een sterke advent toegewenst!

J.P. Vermassen
29/11/2020