De diepere geest van de zeven kerkelijke sacramenten

De kerkelijke sacramenten mogen er zijn.
Het zijn diepe, kostbare rituelen.
Maar hun rijkdom reikt verder dan zeven vieringen van een uur.

Het gaat om zeven dimensies van ons christen zijn.
Christenen kunnen ze in hun leven zeven maal zeventig maal herbeleven.
Het is goed dat ze er werk van maken.
Het kan. Het mag.

Het zal hun christen zijn en mens zijn verrijken.
We overlopen ze even alle zeven. 

Gedoopt worden.
Het gebeurt elke keer weer wanneer christenen zich ondergedompeld en herboren weten
in hun innerlijke verbondenheid met Jezus en zijn evangelie.

Gevormd worden.
Het gebeurt elke keer wanneer christenen door stilte, studie en bezinning, door ontmoeting en gesprek inzicht, inspiratie en stuwkracht van de Geest ontvangen.

Het sacrament van de biecht.
Het gebeurt elke keer wanneer christenen oprecht spijt uitdrukken over het eigen tekortschieten.
En het goede voornemen verwoorden om het eigen mens zijn
en de evangelische waarden beter te behartigen.

Het sacrament van liefdesverbondenheid en huwelijk.
Het gebeurt elke keer weer wanneer christenen het ‘Hooglied van de liefde van Paulus’
mogen ervaren en mee-maken in hun leven, met vallen en opstaan.

De sacrament van pastorale begeleiding en priesterschap.
Het gebeurt elke keer wanneer geëngageerde christenen werk maken van de bemoediging en her-bezieling
van mensen en medegelovigen.
Om zo voor mensen een levende heenwijzing naar Jezus en zijn evangelie zijn.

De eucharistie vieren.
Het gebeurt elke keer wanneer christenen aan de tafel van de vriendschap
samen rond brood en wijn, hun wel en wee delen   en hun liefde en leven geven aan elkaar.
Om daar en dan voluit te beseffen dat ze doen wat Jezus deed en vroeg.

De ziekenzalving.
Het gebeurt elke keer wanneer als christenen, hun ‘naaste’ naaste aanwezig zijn
met zalvende aandacht en attenties.
En aanvoelen hoe ook Jezus’ geest onzichtbaar aanwezig komt. 

De diepere geest van de zeven kerkelijke sacramenten
kunnen christenen ontelbare keren ontvangen en elkaar ontelbare keren schenken.
Gelukkig maar.

Het is tijd om het zo te bekijken en beleven!

J.P. Vermassen
08/06/2020

(Het moderne glasraam in de Sint-Niklaaskerk in Gent: de zeven sacramenten van H. Blondeel)