De drie synoptische evangelisten hebben dus met elkaar gemeen dat ...

In de eerste Kerk werd Maria Magdalena apostel naast de apostelen, uit kracht van haar waarachtige, sterke band met Jezus.

Zo werd ook Paulus apostel na de apostelen, vanuit zijn bijzondere, religieuze ervaring, roeping en inzet.

Zo worden vrouwen apostel in de Kerk vandaag, vanuit de kracht van hun grote, waarachtige pastorale inzet.
Zie daarvoor het sterke getuigenis in ‘De stille ommekeer voor vrouwen in de kerk’,
een opiniestuk in DS van zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april 2021.

Eigenlijk gaat een en ander terug op de oorspronkelijke traditie in het christendom.

De drie synoptische evangelisten hebben met elkaar gemeen dat zij Maria Magdalena telkens laten optreden samen met andere vrouwen die Jezus uit Galilea waren gevolgd.

De evangelist Johannes onderscheidt haar echter van de andere vrouwen. In het vierde evangelie staat Maria Magdalena niet op een afstand toe te kijken hoe Jezus gekruisigd wordt, maar bevindt zich samen met Jezus’ moeder en enkele andere vrouwen onder het kruis (Joh 19,25).
Daarenboven gaat zij er op de eerste dag van de week in haar eentje naar het graf, ontmoet daar niemand minder dan de verrezen Jezus zelf, en wordt uiteindelijk de eerste die getuigenis zal afleggen van Jezus’ opstanding (Joh 20,1-18).

Maria Magdalena werd een gezaghebbende figuur met een leidersrol in de eerste christelijke tijd.

In 2016 bevestigde paus Franciscus symbolisch deze belangrijke historische rol van Maria Magdalena, door haar naamdag te verheffen tot volwaardige feestdag. Voortaan weerklinkt in de liturgie van 22 juli de prominente plaats en rol van Maria Magdalena in de eerste Kerk door haar titel ‘apostel der apostelen’.

Jean-Paul Vermassen
05/04/2021