Verschijningen

Indringende ervaringen en ontmoetingen tussen Pasen en Pinksteren

Het gebeurt bij de huilende Maria van Magdala,
bij de twijfelende Thomas,
bij de twee ontmoedigde Emmaüsgangers.
Het gebeurt bij alle radeloze leerlingen.
Het overkomt de heftige Paulus.
Het voltrekt zich doorheen de hele kerkgeschiedenis.

Het evangelie spreekt over verschijningen van de verrezen Jezus.
De verbeelding van de verschijningen
in verhalen en kunstwerken kan misleidend zijn.
Het gaat bij de verschijningen niet om letterlijke, fysieke gebeurtenissen.

In wezen voltrekt zich een en ander eerder in de innerlijke wereld
van de eerste leerlingen.
Na de dood van Jezus is de relatie met Hem een geestelijke relatie geworden.
Het betreft een andere aanwezigheid van Jezus.
Het gaat om nieuwe ervaringen van een nieuwe Jezus.
In die hoedanigheid kan het ons ook overkomen vandaag.
Ontvankelijke christenen en religieuze mensen maken soortgelijke ervaringen mee:
een nieuwe, indringende, geestelijke Aanwezigheid van Jezus,
een reële, innerlijke ervaring van ontmoeting.

Verschijningen?

Het zijn geen uitzonderlijke, miraculeuze ervaringen.
Het gaat eerder om een herkenbare, gelovige beleving.
Het overkomt ons - intens en minder intens - altijd weer opnieuw  
en het is een nogal aards gebeuren: ‘Gij zijt zo menselijk in ons midden’.Een religieuze ervaring of ontmoeting wordt niet door onszelf voorzien,
gepland of georganiseerd.
Ze ‘overvalt’ ons: ‘Gij komt tot ons, gans onverwacht.’
Hij kan tot ons komen op mooie dagen, op moeilijke dagen en in diepe crisis.

Authentieke religieuze ervaringen versterken ons.
Ze maken ons vrij. Ze schenken ons vrede.
Ze stoten ons aan om te leven in de lijn
van het Hooglied van Paulus over de goddelijke liefde.
Precies daar waar we ‘de geduldige liefde’ beleven en waarmaken,
wordt onze geestelijke ervaring met de levende Jezus volkomen.
Zo staat het in tal van nieuwtestamentische teksten.

Dat het ons mag overkomen in deze bijzondere tijd tussen Pasen en Pinksteren,
in het cenakel van ons beklemmende coronatijd.

Innerlijke vrijheid, vrede en kracht!

J.P. Vermassen
16/04/2020