Space for grace on every place

Space for grace in any place
Spiritualiteit in tijden van corona

Natuurlijk is de levende band tussen christenen
heel kostbaar en onvervangbaar.
Natuurlijk is het samenkomen rond de tafel van brood en wijn uniek.
Natuurlijk is de kerk een ideale ruimte voor bezinning en gebed.

Coronatijd doet dat juist scherper aanvoelen.
Maar corona stoot vele christenen ook aan  
tot spirituele verruiming en verrijking.
Zoiets als:
op elk moment open, breed en diep leven.
‘Space for grace in any place!’.
Jezus, Paulus en de evangelisten geven ons daartoe
schitterende aanzetten.

Een stille wandeling aan zee,
in de natuur getooid in herfst of in de stad,
een bezinning in de huiskamer:
het kunnen momenten van diepere connectie zijn.
Voor christenen kunnen het Emmaüservaringen zijn.
(Het Emmaüsverhaal gaat over twee ontmoedigde leerlingen na Jezus’ dood)
Troost en sterkte in tijden van verlies en verdriet.

Een digitaal gesprek of het heen en weer mailen
met goede vrienden en familie.
Voor christenen kunnen het soms Tabor-momenten zijn.
(Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus)
Momenten van diepe geestelijke vervulling.

Aandacht en attentie voor mensen die alleen wonen,
bang en of zorgbehoevend zijn.
Voor christenen kunnen het Mattheüs 25-ervaringen worden.
(Het verhaal over de werken van barmhartigheid)
Als de geest van Jezus oplicht in het gelaat van de naaste…

Corona kan christenen helpen om de oorspronkelijke spirit
van het vroege christendom weer voluit op het spoor te komen.
Het kan gebeuren waar ze het beleven en getuigen
dat ‘Hij elke dag met hen meegaat’:
in hun geest en in hun relaties, in hun leven en samenleven.
Zoals ze het zingen in kerklied:

‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.’
“Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.”

J.P. Vermassen
09/11/2020