Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets

Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets.
Ze voltrok zich zoals de geboorte van de meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer,
in de intieme, kleine kring van de ouders.

Ongeveer 60 jaar na Jezus’ geboorte verschijnen de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs: vrije, verbeeldende composities van de twee schrijvers. Wel waarachtig: de kerstverhalen van de twee evangelisten zijn een rake ouverture van het levensverhaal van de volwassen Jezus.

Lucas en Mattheüs wisten met hun verhalen tot de verbeelding te spreken. Hun verhalen werden de aanzet voor de wereldwijde, vrome traditie van de kerststal.

In de lijn van de vrije evangelisten mogen wij vandaag op onze beurt vrij actualiseren, trouw aan de inspiratie van het basisverhaal over Jezus.

Op welke plekken en in welke stallen gebeurt de zorg voor menswording vandaag?
Wie zijn de herders en wijzen anno 2020?
Welke ster brengt ons bij de geboorte van een nieuw christendom voor de 21ste eeuw, terug meer in de oorspronkelijke geest van het begin?

J.P. Vermassen
23/12/2020