Het is de islam zelf die het probleem van het interne fundamentalisme en het islamisme moet aanpakken

Gewelddadig islamisme en islam vallen niet zomaar samen.
En toch is er in de islam nog dat onwrikbaar-vastzittende probleem van het interne fundamentalisme (traditionalisme) dat nog worden moet aangepakt, aldus ook vele, open moslims.  
Juist in naam van Allah en Mohammed moet men in de islam een - nog steeds wijdverspreide - agressieve of ‘dualiserende’ lezing van de islam dringend herzien. Lees het opiniestuk van Chams Eddine Zaougui in DS van 19 oktober

“Ik vrees dat zolang moslims geloven dat Mohammed een heilige was en denken dat alles wat de profeet veertien eeuwen geleden deed perfect toepasbaar is op nu, het moeilijk is om hen ervan te overtuigen dat een spotprent van de profeet geen oorlogsverklaring is aan de islam. Eerder dan het concept van vrije meningsuiting uit te leggen aan jonge moslims, lijkt het mij belangrijker om uit te leggen dat Mohammed een mens van vlees en bloed was.“

De wereld wacht op een Allah en Mohammed die er zijn voor heel de wereld. Wie maakt er is de islam een einde aan een Allah en
Mohammed van de tegenstelling: van de moslims tegen de ongelovigen? Vanuit een religieus klimaat van tegenstelling kan men niet
broederlijk samenleven.

Stel je voor alle godsdiensten als gangmaker van broederlijkheid: ‘Fratelli tutti’!

J.P. Vermassen
21/10/2020