Wie een stem heeft

Er zijn geen verhalen bekend van mensen die op hun sterfbed zeggen: ‘Ik wou dat ik meer geld had verdiend’. De meeste mensen drukken hun spijt uit over haast altijd hetzelfde: ‘Ik had meer willen meemaken of goedmaken met mijn naasten.’

Ook de coronapandemie leert het ons.
Dat we beter tijdig leren kiezen voor het wezenlijke in het leven.
Dat we beter leren rekening houden met de lastige maar onvermijdelijke basisgegevens van het leven: onderbreking, stilstand, ongemak, eindigheid en natuurgebondenheid.

We kunnen ons niet onttrekken aan het geheel.
We moeten af van onze hoogmoed tegenover de natuur.

‘Wie een stem heeft, een bereik moet zich laten horen.’

Bijzonder inspirerend interview met Ramsey Nasr, in De Standaard Weekblad, zaterdag 3 april 2021.                  

Ik heb alvast zijn boek ‘De fundamenten’ besteld,
een bundeling van drie essays geschreven tussen maart 2020 en nu.

Jean-Paul Vermassen
08/04/2021