• Mailadres bij Telenet?
  • Kijk dan bij "ongewenste mail"!

Het wordt tijd dat we met nieuwe ogen zien

‘Veranderingen in  Kerk en samenleving komen altijd van onderuit’,
zei de vroegere deken van Aalst, Constant De Vos.
En inderdaad: lees de Handelingen der Apostelen en zie de kerkgeschiedenis.
Een synode - of een kerkelijk beleid -
kan zelf geen nieuwe plaatselijke spirituele dynamiek scheppen
het kan wel nieuw pastoraal leven dat ontstaat vanuit de Geest,
al dan niet bekrachtigen en bemoedigen.

. Omdat er haast overal in de wereld een Amazonetekort is aan voorgangers …

. Omdat plaatselijke geloofsgroepen voortaan zelf hun voorgangers roepen en zenden …

. Omdat de levende Geest van Jezus
  overal nieuwe pastorale, contemplatieve, diaconale en sociale
  roepingen en bedieningen opwekt: christelijk geïnspireerde trekkers, stuwers    
  en gidsen: vrouwen, mannen, paren, kleine teams, in en buiten de Kerk …

Door die nieuwe, geestelijke ontwikkelingen
is de toegang en de klassieke vormgeving van het priesterambt
- in de spirit van de christenen en in de pastorale feiten -
al lang verbreed en verdiept!

Er is al een hele tijd iets nieuws begonnen!
Het doet zo’n deugd dat te zien, benoemen,
waarderen en ondersteunen!!!

J.P. Vermassen
16/03/2020