Het wordt tijd dat we met nieuwe ogen zien

‘Veranderingen in  Kerk en samenleving komen altijd van onderuit’,
zei de vroegere deken van Aalst, Constant De Vos.
En inderdaad: lees de Handelingen der Apostelen en zie de kerkgeschiedenis.
Een synode - of een kerkelijk beleid -
kan zelf geen nieuwe plaatselijke spirituele dynamiek scheppen
het kan wel nieuw pastoraal leven dat ontstaat vanuit de Geest,
al dan niet bekrachtigen en bemoedigen.

. Omdat er haast overal in de wereld een Amazonetekort is aan voorgangers …

. Omdat plaatselijke geloofsgroepen voortaan zelf hun voorgangers roepen en zenden …

. Omdat de levende Geest van Jezus
  overal nieuwe pastorale, contemplatieve, diaconale en sociale
  roepingen en bedieningen opwekt: christelijk geïnspireerde trekkers, stuwers    
  en gidsen: vrouwen, mannen, paren, kleine teams, in en buiten de Kerk …

Door die nieuwe, geestelijke ontwikkelingen
is de toegang en de klassieke vormgeving van het priesterambt
- in de spirit van de christenen en in de pastorale feiten -
al lang verbreed en verdiept!

Er is al een hele tijd iets nieuws begonnen!
Het doet zo’n deugd dat te zien, benoemen,
waarderen en ondersteunen!!!

J.P. Vermassen
16/03/2020