Velen zijn vluchteling

Velen zijn vluchteling
Anderen zijn banneling
Allen willen een huis om te wonen en een dak boven de ziel

Velen zijn wandelaar
Anderen zijn pelgrim
Allen zoeken naar diepere betekenis en zinvol leven

Velen zijn alleenzaam en eenzaam
Anderen zijn monnik of kluizenaar
Haast niemand kan en wil echt helemaal alleen zijn

De mens is een sociaal wezen
De mens is diep afhankelijk van anderen
Het leven op aarde is één onmetelijk, onderling vervlochten geheel.
Een jaar corona laat ons dat pijnlijk ervaren.

Hopelijk onthouden dit we na corona en dragen we allen meer zorg
voor onze veelzijdige afhankelijkheid.
Het leven op aarde is een web van onderlinge betrekkingen: een wederzijds, profijtelijk verbond.

We zijn onderling afhankelijk van elkaar.
We zijn verwant.
We horen bij elkaar.

Lees ‘Wat is leven?’ van Paul Nurse en Alva Noë: ‘Wij zijn toch geen brein. Waarom onze geest niet in ons hoofd zit en andere lessen uit de biologie van ons bewustzijn.’

Jean-Paul Vermassen
20/02/2021