Kan de Kerk een berouwvolle moordenaar met een oprechte priesterroeping wijden

Kan de Kerk een berouwvolle moordenaar met een oprechte pastorale roeping tot priester wijden?
Wil een parochie door zo’n priester worden begeleid?
Kunnen wij onze eigen misstappen aanvaarden en overstijgen en het tekort schieten van anderen vergeven?
Kunnen we aanvaarden dat elke mens, elle christen, elke kerkmens zijn zwakke kanten blijft meedragen?
Kan de kerkelijke leiding ooit haar eigen - al te menselijke - regels verlaten en zich in haar zelforganisatie meer
afstemmen op de Geest van het evangelie en de Geest in de gelovigen?
Kunnen we het licht dat in elke mens schuilt, versterken in verbinding met het licht van het evangelie?
Zien we in elk menselijk lichaam ook iets doorschijnen van het ‘Corpus Christi’?

Wat een krachtige film.
Geen simpele zwart-wit tegenstellingen. Geen voorgekauwde stellingnamen.
Wel een confronterende parabel zoals Jezus’ parabels toen.
Wel een bezinning voor elke kijker, van elke mens.

Wat een krachtige film.
Met de focus op de mooiste menselijkheid, altijd en overal.
Met de focus op de blijvende humane, sociale en religieuze kracht van het evangelie.

Sterke acteerprestaties. Mooi camerawerk.
Warm aanbevolen.
Een film met gegarandeerd een diep nagesprek.

J.P. Vermassen
16/10/2020