Sommigen vinden troost en kracht

De spirituele en religieuze verdieping en herontdekking in dagen van ballingschap

Sommigen vinden troost en kracht
in de buitengewone ‘Urbi en orbi’ zegen van paus Franciscus.
Dat is goed.

Sommigen vinden kracht en troost in het bidden van het Onze Vader:
bidden om het einde van de corona-epidemie.
Dat is ook goed.

Sommigen vinden troost en kracht in het volgen een gestreamde tv-mis,
vanuit een of andere leeg kerkgebouw.
Dat is zinvol.

Zelf heb ik al lang en nu - in deze dagen van ballingschap nog meer -
het aanvoelen dat in de diepte van elk hier en nu
iets van diepere christelijke, be-Geestering te ervaren is.
Dat in elk dieper samen iets
van religieuze en christelijke ‘open-baring’ te beleven is.

Schreven de evangelisten niet dat Jezus zei dat hij na zijn dood vooral in Geest,
liefde en geloofsgemeenschap zou aanwezig zijn?

Wat een zegen, wat een weldaad, wat een vrijheid:
het absolute, het goddelijke en de Geest van Jezus
kunnen overal en altijd bereikbaar zijn.
Hij gaat met ons mee onderweg!

Dat wordt - voor mezelf alvast -
nu nog eens sterk bevestigd in deze corona-ballingschap.

Ik moet ook denken aan een interview met Leonard Cohen
die vertelde dat in de lijn van de joods-christelijke traditie
de opdracht erin bestaat om juist in ‘het Babylon van elke tijd’,
uit het angstige en onzekere
het diepere en hogere op te delven.
Zie ook zijn song By the rivers dark.

Als finaal geen vaste, uiterlijke zekerheden meer bestaan
- op geen enkel domein meer -
dan is een nieuwe verankering te beleven
in het eigen geestelijke leven en in de kracht van mensen samen,
onderweg in de nieuwe tijd zonder vertrouwde, vaste grond onder de voeten.

Het zou een zegen zijn
voor de nieuwe wereld en de nieuwe Kerk van morgen
als christenen in de spirit van de nieuwe christelijke dieptebeleving van het leven en de wereld gaan staan,
als ze die nieuwe geest zouden verwoorden in hun eigen leef-midden,
in hun geloofscommunicatie en pastoraal werk.

Het corona-Babylon van 2020
is een tijd van verdieping en vernieuwing van leven en samenleven,
van christen zijn en kerkbeleving.

J.P. Vermassen
29/03/2020