De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal

De evangelist vertelt ons een herkenbaar verhaal.
Vol symbolische beelden.

Zoals hij het toen bemoedigend verwoordde voor de mensen van zijn tijd,
zo mogen christenen het ook beleven vandaag.

 

Dat die rondtrekkende leraar Jezus toch wel bijzonder was, lezen we.
Dat zijn eerste volgelingen geloofden dat hij iets had van Mozes en Elia,
die grote voorgangers in het joodse geloof.
Dat de beste vrienden van Jezus het aan den lijve hadden mogen ervaren:
ze voelden zich door hem gegrepen als op een berg van adembenemende begeestering.

Beeld Wikipedia: schilderij van Giovanni Bellini

Maar christenen kunnen nooit euforisch worden.
Die bijzondere mens van Galilea was geen onoverwinnelijke, onsterfelijke Messias, zo klinkt het waarschuwend bij de evangelist.
Hij zal maar verder leven waar hij kan verrijzen in de geest en het vuur van mensen, die leren verder gaan, van berg door dal.

 

Zo is het ook voor ons, in nu bijna één jaar lockdown door de coronapandemie.
Christenen en kerkgemeenschappen voelden zich de voorbije maanden soms meer op de gebroken heuvel van Golgota dan op de Taborberg van glans en glorie.
Maar voelt de lange coronaretraite tegelijk ook niet aan
als de kracht van rotsgrond,
als de steen van verdieping en vernieuwing?
Nog even moedig doorgaan, dan kan het Pinksteren met nieuw vuur!

Jean-Paul Vermassen
05/03/2021