Het christen zijn kunnen we uiteraard beleven

Christenen beleven hun christen zijn uiteraard in een parochie en kerkgebouw. En het kan ook in het christelijke middenveld: in het brede netwerk van C-bewegingen en C-organisaties.
(als samenkomen in groep weer mogelijk wordt)

Vanuit het Tweede Vaticaans Concilie kregen de christenen de uitnodiging om hun christen zijn en de waarden van het evangelie ook en zelfs eerst en vooral te beleven in hun dagelijkse leven en in de wereld.

Corona ontneemt christenen tijdelijk de mogelijkheid om samen te komen en dat is natuurlijk wel een wezenlijke beperking. Tegelijk stimuleert corona juist de brede beleving van de C-spirit in hun dagelijkse leven en in de wereld: in hun persoonlijke levensbeleving, in hun relaties (nu wat meer op afstand), in hun huis en in hun betrokkenheid op de samenleving.

Het is een gunstige tijd om ons als christenen toe te leggen op en te getuigen van het-nieuwe-christen-zijn-in-de wereld.

Veel van wat in het lied ‘Gij komt tot ons, gans onverwacht’ wordt uitgezongen, kan in deze coronaperiode intenser dan ooit worden doorleefd, toch? En dan ook nog verder daarna!

Gij komt tot ons, gans onverwacht

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen,
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen,
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,
in duizend duizend dingen.

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen,
in 't afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij;
uw liefde is ons toch nabij in duizend duizend dingen.

J.P. Vermassen
09/11/2020

(In de buurt van het Zwin Natuur Park)