Indringende religieuze ervaringen

Een actualiserende bezinning bij 11 februari, feestdag O.L.V. van Lourdes
Met goede herinneringen aan de Lourdesbedevaarten met OKRA en SAMANA

Indringende religieuze ervaringen, ze zijn beklijvend en stuwend.
Het zijn intense, innerlijke ontmoetingen die nieuwe wegen banen.
Het is een oude traditie: profeten en mystici maakten ze al lang geleden mee.
Ze heroriënteerden de leerlingen van Jezus, Paulus en de evangelisten.
Ze deden Hildegarde van Bingen en Franciscus en Clara van Assisi nieuwe wegen bewandelen.
Ze bepaalden het leven van Dom Helder Camara en Mgr. Romero.

Indringende religieuze ervaringen, ze veranderden het leven van Bernadette van Lourdes.
Ze zetten duizenden vrouwen op het spoor van Jezus: van Maria van Magdala tot de ontelbare vrouwen die de spirit van het evangelie uitstralen vandaag.

Precies in tijden van crisis en overgang kunnen religieuze ervaringen intenser in mensen en situaties ‘inwerken’.
Ze bestaan in vele religieuze tradities.
Wij focussen hier op de christelijke traditie.
In elke nieuwe tijd belichten religieuze ervaringen andere aspecten van het evangelie.
Het accent ligt niet op het verleden maar in het heden.

Eigenlijk is het de Geest van Jezus die verder spreekt en stuwt in mensen.
Wat bij de evangelisten gebeurde, gaat verder vandaag.
De Geest van het evangelie blijft zich in mensen openbaren.
De laatste decennia worden vooral de zorg voor liefde en gerechtigheid
beleefd als bevoorrechte vindplaats van Jezus’ aanwezigheid en werking,
zoals dat in het allereerste christendom ook het geval was.

Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben,  leeft God in ons, dan is zijn liefde volledig in ons aanwezig. 
En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven,  daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn  en Hij één met ons is.“  
1 Joh. 4, 12-13.

Jean-Paul Vermassen
11/02/2021