J'accuse ...!

J’accuse …!
Hoe actueel nog. Hoe actueel weer.
Over emoties die de rede en humaniteit vertroebelen.
Over de rede verblind door primaire angsten.
Over politieke en militaire macht zonder de moed om zelfkritisch te zijn.
Over elite en volk die elkaar meesleuren in de afgrond
van vernietiging van de ‘andere’ ander,
van de zogezegd-bedreigende vreemdeling.

J’accuse …!
Hoe actueel nog. Hoe actueel weer.
Over de moed om zich te verzetten tegen onredelijkheid, onrecht en onmenselijkheid. Over de moed om zich te verzetten tegen de macht van de macht, de macht van het samenzwerende kwaad.
Over de moed van mensen-van-licht
in de politiek, in het leger, in de pers, en waar dan ook.

J’accuse …!
Hoe actueel nog. Hoe actueel weer.
Over de kracht van volgehouden inzet voor waarheid en gerechtigheid.
Over de kracht van gezamenlijk verzet van de humane en sociale krachten.
Over onverstoorbare, onbreekbare geestkracht:
de kracht van gehechtheid aan waarheid, gerechtigheid en licht.

J’accuse …!
Hoe actueel nog. Hoe actueel weer.

Verduistering en verdrukking van humaniteit.
Het gebeurde toen.
Het gebeurt nu.
Het zal altijd blijven gebeuren.

Verlichting tegen verduistering.
Het gebeurde toen.
Het gebeurt nu.
Het moet altijd weer blijven gebeuren.
De mens en de samenleving zullen om waakzaamheid en verzet blijven vragen.

De film J’accuse.
Warm aanbevolen.
Zeer warm aanbevolen.
Passend om te gaan kijken
in de context van de eerste, troebele decennia van de 21ste eeuw.

J.P. Vermassen
11/01/2020