Wat een boeiend en inspirerend boek

Wat een boeiend en inspirerend boek!!!
Voor al wie beter wil inzien dat we definitief in een nieuwe tijd zijn binnengetreden.
Voor wie daar nu al wil op inspelen.

“Er zijn decennia waarin niets gebeurt en daarna komt een jaar waarin decennia zich voltrekken.”

De laatste vier decennia gebeurde er al heel veel.
En het verloopt steeds sneller en schokkender.
Zo zal het verder gaan:
door onze manier van leven,
door onze omgangswijze met de natuur,
door onze mondiale verwevenheid.

Er komen vele, grote problemen op ons af.
Maar ze zijn op te lossen, als er een politieke wil is.

Geen enkel land kan (nog) op eigen kracht de hele wereld sturen.
Er is evenmin een wereldregering mogelijk.
Maar met goede, internationale samenwerking kan er veel worden opgelost.

De coronapandemie heeft de ogen van de mensen geopend, wereldwijd.
De mens is het hoofdprobleem geworden van het leven op aarde.
De mens is de oplossing van het probleem.

Het is aan de internationale gemeenschap om de kansen te grijpen of te verkwanselen.
“Als mensen samenwerken, zullen ze betere resultaten boeken en duurzamer oplossingen vinden dan wanneer ze alleen voor zichzelf handelen.
Als naties oorlogen kunnen vermijden,
zullen hun bevolkingen langere, welvarender en veiliger levens leiden.
Wanneer ze economisch met elkaar vervlochten raken, worden uiteindelijk allen daar beter van.” 

Jean-Paul Vermassen
14/03/2021