Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep

Mag het ons zo overkomen doorheen deze veelomvattende, uitdagende coronatijd
Hemelvaart in 2020

Zoals het toen bij de eerste leerlingen van Jezus verliep, zo verloopt het nog steeds vandaag.
Zoals de evangelist Lucas het al in zijn Emmaüsverhaal verbeeldde, zo doet hij het ook in zijn Hemelvaartverhaal.

Mens zijn in de lijn van Jezus’ leven is altijd weer de weg stappen van Goede Vrijdag naar Pinksteren,
de weg gaan van gebrokenheid naar nieuwe opstanding.

Goede Vrijdag in ons leven en de wereld is:
Vallen
Elke keer weer vallen
Levenslang vallen

Pasen in ons leven en in de wereld:
Verlies een plek kunnen geven
Teleurstelling te boven komen.
Met nieuwe kracht en hoop kunnen herbeginnen.

De verschijningen in ons leven en in de wereld zijn:
Nieuwe ervaringen die onze wonden genezen
Nieuwe ontmoetingen die ons vertrouwen geven
Nieuwe inzichten die ons anders doen zien

Hemelvaart in ons leven en in de wereld is:
De harde wetmatigheden van het leven aanvaarden
De eerste grote dromen herzien
De inzet niet opgeven, doen wat hier en nu mogelijk is

Pinksteren is:
Open staan voor altijd weer nieuwe inspiratie
Ontvankelijk worden voor de Geestkracht in het samenkomen rond ‘woord, brood en wijn’
Ervaren dat de hemel komt waar we op aarde werk maken van rechtvaardigheid en onvoorwaardelijke liefde

Mogen er in onszelf en in de wereld altijd weer nieuwe tijden komen.
Mogen we elke keer weer de weg kunnen gaan van Goede Vrijdag naar Pinksteren, zoals die eerste keer.
Mag het ons zo overkomen doorheen deze veelomvattende, uitdagende coronatijd.

J.P. Vermassen
21/05/2020