Teksten van de vieringen  -  A-jaar 2022-2023

4 zondag door het jaar A  (28/01/2023)

 

3 zondag door het jaar A  -  'Openstaan voor het Woord'  (21/01/2023)

Matteüs citeert vandaag in zijn evangelie een tekst van Jesaja over het gebied van Zebulon en Naftali.
Twee stammen van Israël die rondom het meer van Galilea leefden.

Dat zegt de meesten van ons niks, maar voor degenen voor wie Matteüs schreef was dat betekenisvol.
Ze dreven veel handel met niet-joden. Ze nemen een deel van hun gebruiken over. Ze werden op gelovig vlak wat halfslachtig: ze waren formeel wel in orde, maar kozen niet echt, ten volle voor de God van het Verbond. De streek werd daarom wel eens spottend het “Galilea van de heidenen” genoemd. Niet echt de plaats waar je als rechtgeaarde jood zou aanprijzen.  (...)

Lees meer

2 zondag door het jaar A  (14/01/2023)

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Lees meer

Openbaring van de Heer  -  'De Wijzen wijzen de weg'  (07/01/2023)

Jullie voelden het waarschijnlijk al komen.
Het eerste lied … de heilige driekoningen uit zoverre land …
We waren het ook niet vergeten. Het is vandaag (eigenlijk was het gisteren op 6 januari) feest van driekoningen.
Vandaag lezen we deze heel bijzondere tekst in het Matteüs evangelie.  (...)

Lees meer

Oudejaarsavondviering  (31/07/2022)

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’  (...)

Lees meer

Kerstmis A  -  'Lichtpuntjes voor elkaar'  (24/12/2022)

Kerstmis: feest van Licht en Vrede in onze donkere tijd.
Want in Jezus, wiens geboorte we vieren, is God ons nabij gekomen.
In Jezus heeft God ons laten zien hoe Hij droomt van mensen die gerechtigheid en liefde rondstrooien.
Jezus wordt daarom door velen “Licht” van de wereld genoemd.
Zetten we nu de deur van ons hart open voor dat Licht zodat het ook in ons kan geboren worden
en wij lichtpuntjes kunnen zijn voor elkaar.  (...)

Lees meer

4 zondag van de advent A  -  'Verbind je met Jezus Christus'  (17/12/2022)

Welzijnszorg maakt het voor ons heel concreet.
De campagne van dit jaar toont hoe de groeiende digitalisering in onze maatschappij een nieuwe bron van ongelijkheid is.
Wie niet mee is in het digitale verhaal, mist een stuk verbondenheid.
Vandaag worden we uitgenodigd om niet te accepteren dat mensen uit de boot vallen.
Laat ons niet lijdzaam toezien maar ons inzetten tot iedereen mee is, ook in onze steeds digitaler wordende wereld.  (...)

Lees meer

3 zondag van de advent A  -  'Verbind je met Gods droom'  (10/12/2022)

Voor de vieringen van de advent gekozen om te lezen uit Jesaja, het oude testament. Soms wat moeilijke teksten, maar vorige week van Jackie gehoord dat we die kunnen beluisteren als poëzie, als een groot & lang gedicht.
Jesaja probeert met beelden uit te drukken wat er leeft in zijn hart. Dat krijgt zijn vorm in poëzie, maar vaak ook in schilderijen, prenten en kleuren.  (...)

Lees meer

2 zondag van de advent A  -  'Verbind je met elkaar'  (03/12/2022)

Jesaja vertelt ons vandaag over een verwachte koning, een koning bekleed met Gods geest, een koning die opkomt voor armen en misdeelden, een wijze koning met inzicht. Een koning met een geest van liefde. Het beleid van die koning wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid. Op de eerste plaats verwacht men dat die koning de zwaksten zal beschermen.
Jesaja brengt ons dan een idyllische beschrijving van de paradijselijke vrede die onder het beleid van die koning zal heersen, vrede tussen dier en mens, vrede tussen de mensen onderling, gedreven door de liefde van God.  (...)

Lees meer

1 zondag van de advent A  -  'Verbind je met het Licht'  (26/11/2022)

Vanaf deze avond, bij het begin van de advent,
worden we uitgenodigd te “Groeien in het vertrouwen dat het licht ZAL doorbreken”  …
ALS we ons maar verbinden  met het licht,
verbinden met elkaar, verbinden met Gods droom,
verbinden met Christus. (...)

Lees meer