Kerstviering B - 'Lichtpuntjes voor elkaar'  (24/12/2023)

Terwijl de 4 adventskaarsen en de witte kerstkaars worden aangestoken zingen we 2 maal:

“Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht.”

Verwelkoming en inleiding

Hier in deze Parel brandde iedere zaterdag een kaars extra op de adventskrans. Zo kwam er steeds meer licht.
En zo keken we met elkaar uit naar Kerstmis. En nu is het zover. Alle kaarsen branden, en ze geven warmte en licht!
Natuurlijk is Jezus lang geleden al geboren. Maar we vieren vandaag zijn verjaardag.
Zijn geboorte toen was iets heel bijzonders.
Alle mensen, zelfs koningen en herders hoorden ervan. En iedereen begreep dat het om een heel bijzonder kind ging, dat in die stal geboren werd.
Vandaag vieren we dat wonder. Want het is niet zomaar een verhaal van vroeger, het verhaal heeft ook een boodschap voor ons, vandaag.
Daarom voelen we ons allemaal heel welgekomen. 

Openingsgebed

God,
U bent naar ons toegekomen als een klein kindje dat Jezus is genoemd.
Net als Jozef en Maria en de herders willen we van dit kind houden.
Daarom vragen we U:
Mogen wij met U, net als de herders, hier samen zijn en zingend vieren.
Dan kunnen we blij zijn en gelukkig, omdat we weten dat U van ons houdt.
Amen.

Lied:  ♫  145  Jij Eer zij God in onze dagen  (strofe 1 + 2 met refrein)

Kerstverhaal

Anja vertelt het kerstverhaal. Ze zit neer voor het altaar.
De kinderen worden uitgenodigd rond haar plaats te nemen op de grond.

Schaapje Shalom is een schaapje zoals jullie. Bijzonder schaapje: gemaakt door Bilal met wol van echte schapen die in de heuvels van Bethlehem grazen.

Schaapje Shalom is een schaapje zoals jullie. Bijzonder schaapje: gemaakt door Bilal met wol van echte schapen die in de heuvels van Bethlehem grazen.

En ook Shalom wordt daar gemaakt.
Maar Shalom is niet langer in Bethlehem. Er is oorlog in het land, bommen vallen in Gaza, er zijn veel wegversperringen in de Palestijnse gebieden waardoor Shalom niet meer kan grazen bij zijn vriendjes, en ’s nachts worden er mensen opgepakt. Shalom was zo bang dat hij is weggelopen. Hij wacht nu op de hemelse vrede.

Shalom zal een verhaal vertellen van zijn ouders en hun ouders en hun ouders en hun ouders dat teruggaat tot ongeveer het begin van onze jaartelling.

Ons verhaal begint ongeveer 2023 jaar geleden op de plaatsen waar we nu in het nieuws zoveel over horen en waar Shalom van afkomstig is.
Maria en Jozef woonden er in een kleine stad Nazareth. Ze waren verloofd. Maria was zwanger, ze droeg een kindje in haar buik.
In dat land was Rome de baas. De grote baas, de keizer, wou weten hoeveel mensen er precies in zijn land woonden.
Hij besliste dat alle mensen die woonden in zijn keizerrijk, hun naam moesten laten neerschrijven in de stad waar hun voorouders vandaan kwamen.

En zo gebeurde het dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten reizen. Ze vertrokken vanuit Nazareth te voet, met hun ezeltje. Het zou een lange tocht worden: drie dagen moesten ze stappen. Voor Maria, die in verwachting was, werd dat heel lastig!

Eens in Bethlehem aangekomen, zochten ze een herberg of een klein hotel waar ze zouden kunnen overnachten.

Maar toen ze aankwamen waren alle hotels gesloten. Het hotel zag er ongeveer uit als het hotel dat Bilal met zijn vrienden uitbaat. Door de oorlog is het hotel nu gesloten en hebben Bilal en zijn vrienden geen inkomen.

In de tijd van de overoverovergrootouders van Shalom was het probleem niet dat het hotel gesloten was, maar dat ze allemaal volzet waren. Geen deur ging echter open. Er was voor hen geen plaats in de herberg.
Nergens was er plaats. Ze zaten overal vol met reizigers.

Maria en Jozef moesten dan maar verder zoeken.

Lied:  ♫  142  Maria die zoude

Eindelijk vonden ze een oude stal.

‘t Was heel armoedig, maar ze hadden toch onderdak.

‘t Is daar dat Jezus geboren werd.

Jozef wikkelde het kindje in doeken en legde het neer in een kribbe, een voederbak voor dieren.

Lied:  ♫  143  Kind ons geboren

Welkom Jezus in ons midden,
hoe klein je ook bent,
Jij bent het die Licht en Vrede bracht!
Maar vele mensen wilden toen, en ook nu,
niet naar je luisteren!
Later, toen je groot was geworden,
heb je de mensen verteld over God.
Hoe Hij van ons houdt en ons vraagt om
elkaar ook graag te zien.
Om licht en warmte te zijn voor elkaar!
Welkom Jezus hier in ons midden. 

Wat verderop, in het open veld, hielden enkele herders de wacht bij hun schapen.

Ze hadden gehoord dat een eindje verder, in een stal,

een kind was geboren en dat dit wel eens de Messias zou kunnen zijn!

Dat hij een vredesbrenger zou zijn. Die wilden ze gaan zoeken.

Lied:  ♫  143  Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is!

De herders trokken door de nachtelijke heuvels in deze heilige nacht. Plots Engel.

Een engel maakte hen wakker: heden is jullie redder geboren, God is mens geworden en is op de wereld gekomen in een klein kwetsbaar kind. God brengt vrede op aarde. Vrede is geboren. Het begint heel klein en moet nog heel veel groeien in de harten van de mensen. Maar de Vrede bestaat!

Volg de fonkelende ster om die kleine vredesbrenger te vinden.

Volg de fonkelende ster om die kleine vredesbrenger te vinden.

In de verte zagen ze een fonkelende ster! Ze vonden de stal met Maria en Jozef en het kindje Jezus.
Ze keken sprakeloos naar het pasgeboren kindje.
Ze mochten hem begroeten en aanbidden.
Samen met hen doen wij dat nu opnieuw.

Shalom, op zoek naar vrede, begreep dat échte vrede pas begint als hij dicht bij die kleine kwetsbare Jezus bleef. Als hij zelf dicht bij de Liefde bleef en dat enkel zo zijn hart en de wereld kon groeien in vrede.

Bezinning

Als de dagen kort zijn
en de nachten lang en donker,
dromen we van licht en warmte …
zien we uit
naar vrede, vriendschap en verbondenheid.
We halen de oude verhalen boven
over sterren die de weg wijzen
en engelen met boodschappen van licht en vrede,
over kerstmannen met zakken vol geschenken
- het beste van zichzelf -
over mensen als HERDERS en WIJZEN voor elkaar …

Kerstmis vieren is geloven dat die droom
geen illusie is …
is geloven dat het KAN:
Licht dat wordt aangereikt,
Warmte die handen en voeten krijgt,
Liefde die geboren wordt
in mensen zoals Hij …
in die stal van toen in Bethlehem.